Оцењивање

Штампа

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2018:

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. С-I-1 Mедицина и друштво  
2. С-I-2 Молекуларна и хумана генетика  
3. С-I-3 Медицинска статистика и информатика  
4. С-I-4 Анатомија  
5. С-I-5 Физичко васпитање*  
6. С-I-6 Хистологија и ембриологија  
7. С-I-7 Биохемија и орална биохемиjа  
8. С-I-8 Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном  
9. С-I-9 Морфологија зуба  
10. С-I-10.а Прва помоћ  
С-I-10.б Хемија у стоматологији  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава.

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
11. С-II-11 Микробиологија и имунологија  
12. С-II-12 Стоматолошки материјали  
13./14. С-II-13/14.а Медицинска генетика у стоматологији  
С-II-13/14.б Принципи и етика научноистраживачког рада  
С-II-13/14.в Физичке методе у стоматологији  
С-II-13/14.г Менаџмент у здравству  
15. С-II-15 Физиологија  
16. С-II-16 Патологија и орална патологија  
17. С-II-17 Енглески језик у стоматологији  
18. С-II-18 Стоматолошка протетика - претклиника  
19. С-II-19 Патофизиологија  

 

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013:

Р.бр.

Назив предмета

10

Микробиологија и имунологија

11.а

Медицинска генетика

11.б

Принципи и етика научноистраживачког рада

11.в

Физичке методе у стоматологији

12.

Физиологија

13.

Енглески језик у стоматологији

14.

Стоматолошка протетика претклиника

15.

Патологија и орална патологија

16.

Патофизиологија

17.

Дерматовенерологија

18.

Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

19.а

Основи имунологије

19.б

Стоматолошки материјали

20.

Фармакологија са токсикологијом

21.

Болести зуба претклиника

22.

Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)

23.

Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)

24.

Aнeстeзиja у стoмaтoлoгиjи

25.

Оториноларингологија

26.

Радиологија

27.а

Ургентна стоматологија

27.б

Менаџмент у здравству

28.

Гнатологија

29.

Орална хирургија

30.

Орална медицина

31

Стоматолошка протетика клиника 1

32.

Болести зуба клиника 1

33.

Превентивна стоматологија

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

34

Претклиничка ендодонција

34.в

Имплантологија

35.

Стручна пракса

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

36.в

Дентална антропологија

37.

Стоматолошка протетика клиника 2

38.

Болести зуба клиника 2

39.

Ортопедија вилица

40.

Пародонтологија

41.

Дечја стоматологија

42.

Максилофацијална хирургија

43.a

Пародонтална хирургија

43

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

43

Фиксна протетика

44.

Судска медицина 

45.

Дипломски рад