Наставници

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу почев од школске 2022/23. уписује студенте
по акредитацији добијеној 09.03.2022. године.

 

На студијском програму Специјалистичке академске студије - Козметологија, ангажовани су следећи наставници и сарадници:

Величковић Радовановић М. Радмила редовни професор научна и стручна компетентност
Китић В. Душанка редовни професор научна и стручна компетентност
Коцић М. Гордана редовни професор научна и стручна компетентност
Митић J. Жарко редовни професор научна и стручна компетентност
Најман Ј. Стево редовни професор научна и стручна компетентност
Нешић А. Ивана редовни професор научна и стручна компетентност
Николић М. Горан редовни професор научна и стручна компетентност
Станковић-Ђорђевић М. Добрила редовни професор научна и стручна компетентност
Соколовић Т. Душан редовни професор научна и стручна компетентност
Стојановић Б. Душица редовни професор научна и стручна компетентност
Павловић Р. Драгана ванредни професор научна и стручна компетентност
Тиодоровић Б. Даница ванредни професор научна и стручна компетентност
Вељковић Р. Андреј доцент научна и стручна компетентност
Савић Љ. Весна доцент научна и стручна компетентност
Тасић-Костов Ж. Марија доцент научна и стручна компетентност
Милица И. Станковић доцент научна и стручна компетентност
Ана Н. Марковић асистент научна и стручна компетентност
Милица Н. Ранђеловић асистент научна и стручна компетентност
Катарина Т. Томовић асистент научна и стручна компетентност