Распоред наставе за све године студија на свим студијским програмима

Штампа

 

ЈЕСЕЊИ СEMEСTАР ШКOЛСКE 2021/22. ГOДИНE

Настава на првој години свих студијских програма почиње 27.09.2021. године, а на осталим годинама свих студијских програма 11.10.2021. године, по следећем распореду.


   

СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР

СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

   
 СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ
  СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
   

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ

МЕДИЦИНA

СТОМАТОЛОГИЈA

ФАРМАЦИЈA