Распоред испита Фармација

Штампа
Датум последње измене понедељак, 20 децембар 2021 12:09
 
 
1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА
Година студија 1. дан 2. дан 3. дан 4. дан 5. дан
1. Математика Општа и неорганска хемија Хистологија и ембриологија Органска хемија 1 Анатомија
Општа хемија - стари програм
Биологија са хуманом генетиком Физика
2. Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења Броматологија Фармакогнозија 1 Органска хемија 2 Физиологија
Фармацеутска хемија 1- стари програм
3. Фармацеутска хемија органских једињења 1 Фармацеутска хемија 3 Фармакогнозија 2 Информатика (ИП) Патофизиологија
Фармацеутска хемија 2- стари програм Фармацеутска хемија органских једињења 2 Изоловање и синтеза секундарних метаболита (ИП)
4. Козметологија Фармакокинетика      Фармакотерапија
Анализа фенолних једињења у природним производима (ИП)
5. Основи индустријске фармације Основи фармацеутског менаџмента Основи фармацеутске биотехнологије

Штетни ефекти лекова (ИП)

Фармакоепидемиологија
Клиничка фармација

Лекови и трудноћа (ИП)

Увод у клиничку медицину (ИП)
2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА
Година студија 6. дан 7. дан 8. дан 9. дан 10. дан
1. Неорганска хемија - стари програм Физичка хемија Ботаника Енглески језик  
Увод у фармацију Аналитичка хемија 1
2. Микробиологија и основи имунологије Општа биохемија Фармацеутска имунологија Аналитичка хемија 2 Инструменталне методе хемијске анализе
3. Фармакологија Лековити природни производи Статистика у фармацији Фармацеутска технологија 1 Радиофармација (ИП)
Енглески у фармацији (ИП) Вештина комуникација (ИП)
Увод у НИР (ИП)
4. Аналитика лекова Медицинска биохемија Фитотерапија Фармацеутска технологија 2  
5. Фармацеутска пракса Токсикологија Фармацеутско законодавство и етика Биофармација  
Организација здравствене делатности - стари програм