УНО Физика

Штампа

 

Ужа научна област:   ФИЗИКА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Татјана Јовановић
     
Шеф УНО:   Проф. др Татјана Јовановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Физика
  • Физика медицинске дијагностике
  • Физичке методе у стоматологији
  • Радиофармација
  • Нејонизујуће и јонизујуће зрачење
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ  nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Јовановић В. Татјана

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност
Стојановић Д. Марко асистент
научна и стручна компетентност