УНО Ортопедија вилица

Штампа

 

 

Ужа научна област:   ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА  - ПРЕТКЛИНИКА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Гордана Филиповић
     
Шеф УНО:   Проф. др Јулија Радојичић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Ортопедија вилица 1
  • Ортопедија вилица 2
     
Ужа научна област:   ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА  - КЛИНИКА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Гордана Филиповић
     
Шеф УНО:   Проф. др Јулија Радојичић
     
Предмети које обухвата ужа научна област:
   
  • Ортопедија вилица
  • Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија
  • Блок Педодонција
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Филиповић Љ. Гордана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Перовић М. Татјана

доцент

научна и стручна компетентност

Радојичић М. Јулија

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јаношевић Н. Предраг

доцент

научна и стручна компетентност

Митић Д. Владимир

доцент

научна и стручна компетентност
Тодоровић З. Ана асистент научна и стручна компетентност