УНО Медицина рада

Штампа

 

 

Ужа научна област:   МЕДИЦИНА РАДА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Јовица Јовановић
     
Шеф УНО:   Проф. др Јовица Јовановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Медицина рада
  • Заштита на раду
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Јовановић М. Јовица

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност