УНО Инфектологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ИНФЕКТОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Биљана Коцић
     
Шеф УНО:   Проф. др Маја Јовановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Инфективне болести
  • Тропске инфективне болести
  • Основи инфективних болести са негом
  • Инфективне болести са негом
  • Увод у клиничку праксу
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Врбић Ж. Миодраг

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Поповић Драгоњић Д. Лидија

доцент

научна и стручна компетентност
Ранковић Ж. Александар асистент научна и стручна компетентност