Катедра Онкологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ОНКОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Светислав Врбић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Основи клиничке онкологије
  • Палијативна терапија малигних болести
  • Палијативна медицина
  • Основи радиологије и онкологије
  • Клиничка онкологија
  • Палијативна нега и терапија
  • Увод у клиничку праксу
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Врбић Ж. Светислав редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност

Пејчић С. Ивица

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност
Петковић З. Иван доцент научна и стручна компетентност

Јовичић Милентијевић В. Маја

редовни професор

научна и стручна компетентност
Крстић С. Миљан ванредни професор
научна и стручна компетентност
Цветановић С. Ана асистент научна и стручна компетентност
Цонић К. Ирена клинички асистент
научна и стручна компетентност