УНО Радиологија

Штампа

 

Ужа научна област:   РАДИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Драган Стојанов
     
Шеф УНО:   Проф. др Зоран Радовановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Радиологија
  • Основи радиологије и онкологије
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1 
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Бошњаковић М. Петар

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стојанов А. Драган

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Петровић С. Слађана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Радовановић Л. Зоран

редовни професор

научна и стручна компетентност

Арацки Тренкић З. Александра
асистент научна и стручна компетентност