Катедра Неурологија

Штампа

 

Ужа научна област:   НЕУРОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Слободан Војиновић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Неурологија
  • Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом
  • Основи неурологије са негом
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Војиновић Д. Слободан

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Лукић Р. Стево

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Савић В. Дејан

доцент

научна и стручна компетентност
Љубисављевић М. Срђан доцент научна и стручна компетентност
Живадиновић С. Биљана доцент научна и стручна компетентност
Стаменовић Д. Јелена клинички асистент научна и стручна компетентност
Бишевац С. Бојан клинички асистент научна и стручна компетентност
Милошевић Д. Вук клинички асистент научна и стручна компетентност