Катедра Хистологија и ембриологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Горан Раденковић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Хистологија и ембриологија
  • Основи хистолошких техника у биомедицини
  • Клиничка ембриологија
  • Биологија ћелије
  • Анатомија и хистологија
  • Увод у научноистраживачки рад
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ  nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Николић Р. Иван редовни професор научна и стручна компетентност

Раденковић С. Горан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Петровић С. Александар

доцент

научна и стручна компетентност

Петровић С. Владимир

доцент

научна и стручна компетентност

Величков И. Александра

доцент

научна и стручна компетентност

Jовић Д. Марко

доцент

научна и стручна компетентност
Ранчић Б. Иван сарадник у настави научна и стручна компетентност