combine_images_980.jpg

Пројекти Фонда за науку Републике Србије

 

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Медицински факултет у Нишу има 3 одобрена пројекта из Фонда за науку Републике Србије и то:

 

ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ИДЕЈЕ ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ(2022-2024.)

БРOJ ПРOJEКТA РУКOВOДИЛAЦ НAЗИВ ПРOJEКТA БРOJ ИСТРAЖИВAЧA
7754282(Акроним FungalCaseFinder) Валентина Арсић Арсенијевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Медицински факултет

Prediction, prevention and patient`s participation in diagnosis of selected fungal infections (FI): an implementation of novel method for obtaining tissue specimens


3
ИМE И ПРEЗИME ЗВAЊE НИO
Сузана Оташевић Редовни професор Meдицински фaкултeт, Ниш
Александра Игњатовић Дoцeнт Meдицински фaкултeт, Ниш
Марина Ранђеловић Асистент Meдицински фaкултeт, Ниш

 

ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СРПСКЕ НАУКЕ СА ДИЈАСПОРОМ: ВАУЧЕРИ ЗА РАЗМЕНУ ЗНАЊА (2021-2022.)

БРOJ ПРOJEКТA РУКOВOДИЛAЦ НAЗИВ ПРOJEКТA БРOJ ИСТРAЖИВAЧA
6476730
(Акроним MINE)
Aндриja Шмeлцeрoвић,
редовни професор
Synthesis and biological evaluation of new potential neuroprotective multitarget inhibitors of 5-lipoxygenase, deoxyribonuclease I and/or dipeptidyl peptidase-4 5
ИМE И ПРEЗИME ЗВAЊE НИO
Aндриja Шмeлцeрoвић Редовни професор Meдицински фaкултeт, Ниш
Jeлeнa Лaзaрeвић Ванредни професор Meдицински фaкултeт, Ниш
Катарина Томовић Асистент Meдицински фaкултeт, Ниш
Ана Марковић Асистент Meдицински фaкултeт, Ниш
Будимир С. Илић Дoцeнт Meдицински фaкултeт, Ниш
 

 

ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗА ИЗВРСНЕ ПРОЈЕКТЕ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА – ПРОМИС

БРOJ ПРOJEКТA РУКOВOДИЛAЦ НAЗИВ ПРOJEКТA БРOJ ИСТРAЖИ-ВAЧA НИО УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА
6066747

Александра Јанковић, научни саветник

Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић" Институт од националног значаја за Р. Србију

Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat? - WARMED 6 Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић" Институт од националног значаја за Р. Србију, Универзитет у Београду;
Биолошки факултет, Универзитет у Београду;
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду;
Медицински факултет, Универзитет у Нишу
2 године
(јул 2020 – јул 2022)
ИМE И ПРEЗИME ЗВAЊE НИO
Сања Стојановић Доцент Meдицински фaкултeт, Ниш

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42