Acta Facultatis

Штампа

 

Acta Fac Med Naiss    ISSN 0351-6083

Часопис Медицинског факултета у Нишу.

Покренут је 1970. године; излази 4 пута годишње.

Доступан је у штампаном формату и online на енглеском језику са апстрактом на српском језику.

 

Acta Fac

Евалуација часописа се може пратити кроз Центар за евалуацију у образовању и науци.