combine_images_980.jpg

Апсолвентски испитни рок

Штампа

 

МАРТ : 12-23.03.2018.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А1 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.03.2018. Патологија ОП М 3 08.30-10.00 Сала 68
12.03.2018. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 10.00-12.00 Сала 68
12.03.2018. Неурологија ОП М 5 09.00-10.00 А0, АМП
12.03.2018. Патологија и орална патологија ОП С 2 08.30-10.00 Сала 68
12.03.2018. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 12.00-13.30 Сала 68
12.03.2018. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 10.00-13.00 А0
12.03.2018. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 10.00-13.00 А0
12.03.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 10.00-13.00 А0
12.03.2018. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 10.00-13.00 А0
12.03.2018. Козметологија ОП Ф 4 13.00-15.00 А0
12.03.2018. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 13.00-15.00 А0
12.03.2018. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 12.30-14.30 ПОТ.СУД, УЧ18
12.03.2018. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2018. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 12.30-14.30 ПОТ.СУД, УЧ18
12.03.2018. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.03.2018. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 09.00-10.00 С2
12.03.2018. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 12.30-14.30 ПОТ.СУД, УЧ18
12.03.2018. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 АИЈЗ
12.03.2018. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 АИЈЗ
12.03.2018. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.30 С2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.03.2018. Социјална медицина ОП М 5 08.30-10.00 АИЈЗ
13.03.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.03.2018. Орална хирургија ОП С 4 17.30-18.30 АМС
13.03.2018. Фиксна протетика ИП С 5 17.30-18.30 АМС
13.03.2018. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 09.00-12.00 А0
13.03.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 А0
13.03.2018. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 09.00-12.00 А0
13.03.2018. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 12.00-13.00 А0
13.03.2018. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-11.00 АИЈЗ
13.03.2018. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 11.00-13.00 АИЈЗ
13.03.2018. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 17.30-18.30 АМС
13.03.2018. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-13.00 АИЈЗ
13.03.2018. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 10.00-11.00 АИЈЗ
13.03.2018. Паразитологија ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.03.2018. Педијатрија ОП М 5 09.00-11.00 ПОТ.СУД.
14.03.2018. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 11.00-13.00 ПОТ.СУД.
14.03.2018. Пародонтологија ОП С 5 13.00-14.30 ПОТ.СУД.
14.03.2018. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.03.2018. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09.00-12.00 Сала 68
14.03.2018. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 Сала 68
14.03.2018. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 08.30-11.00 ССМ
14.03.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 А0
14.03.2018. Породична медицина ИП ОСС-СМСТ 3 10.00-11.00 ВС
14.03.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 А0
14.03.2018. Мобилна парцијална протеза ОП ОСС-ЗП 2 13.30-15.00 С3
14.03.2018. Породична медицина ИП ОСС-ЗП 2 10.00-11.00 ВС
14.03.2018. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3 13.30-14.30 С3
14.03.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 А0
14.03.2018. Породична медицина ИП ОСС-СЕИ 2 10.00-11.00 ВС
14.03.2018. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
14.03.2018. Процена здравствствених ризика ИП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.03.2018. Медицина и друштво ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.03.2018. Патофизиологија ОП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.03.2018. Медицина и друштво ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.03.2018. Гнатологија ОП С 4 14.30-15.30 АМС
15.03.2018. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.03.2018. Органска хемија 1 ОП Ф 1 09.00-12.00 Сала 68
15.03.2018. Органска хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 Сала 68
15.03.2018. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 Сала 68
15.03.2018. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 12.00-13.30 АИЈЗ
15.03.2018. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 14.30-15.30 АМС
15.03.2018. Социјална медицина и хигијена ИП ОСС-ЗП 2 12.00-14.00 Сала 68
15.03.2018. Скелетирана парцијалана протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 14.30-15.30 АМС
15.03.2018. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 Сала 68
15.03.2018. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-13.00 ПОТ.СУД.
15.03.2018. Промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 13.30-15.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.03.2018. Хирургија 2 ОП М 6 11.00-12.00 ВС
16.03.2018. Хирургија цео испит ОП М А 11.00-12.00 ВС
16.03.2018. Физиологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.03.2018. Орална медицина ОП С 4 14.00-15.30 АМС
16.03.2018. Фармакотерапија ОП Ф 4 12.30-14.00 ПОТ.СУД.
16.03.2018. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 14.00-15.30 ПОТ.СУД.
16.03.2018. Ургентна стоматологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.03.2018. Метали у биолошким процесима ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.03.2018. Биологија ћелије ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 09.00-11.00 Сала 68
19.03.2018. Максилофацијална хирургија ОП М 6 09.00-10.30 А0, АМП
19.03.2018. Хистологија и ембриологија ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2018. Патофизиологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 09.00-11.00 Сала 68
19.03.2018. Максилофацијална хирургија ОП С 5 09.00-10.30 А0, АМП
19.03.2018. Неорганска хемија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2018. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АИЈЗ
19.03.2018. Фармакологија ОП Ф 3 09.00-11.00 Сала 68
19.03.2018. Аналитика лекова ОП Ф 4 11.00-14.00 Сала 68
19.03.2018. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 14.00-16.00 Сала 68
19.03.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-11.00 Сала 68
19.03.2018. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2018. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 09.00-11.00 АИЈЗ
19.03.2018. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.03.2018. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-13.00 АИЈЗ
19.03.2018. Здравствено васпитање-стари програм ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 АИЈЗ
19.03.2018. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 13.00-14.00 АИЈЗ
19.03.2018. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-11.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.03.2018. Биохемија ОП М 2 09.00-11.00 ССМ
20.03.2018. Интерна медицина 2 ОП М 4 10.00-11.00 ВС
20.03.2018. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 10.00-11.00 ВС
20.03.2018. Гинекологија ОП М 5 11.00-12.00 ВС
20.03.2018. Судска медицина ОП М 6 09.00-10.00 А0
20.03.2018. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 09.00-11.00 ССМ
20.03.2018. Судска медицина ОП С 5 09.00-10.00 А0
20.03.2018. Општа биохемија ОП Ф 2 09.00-11.00 Сала 68
20.03.2018. Медицинска биохемија ОП Ф 4 09.00-11.00 Сала 68
20.03.2018. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-15.00 Сала 68
20.03.2018. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2018. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2018. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.03.2018. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-13.00 Сала 68
20.03.2018. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 АИЈЗ
20.03.2018. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.03.2018. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 А0, АИЈЗ
21.03.2018. Основи имунологије ОП М 2 11.00-12.30 А0,АМП,Сала 68
21.03.2018. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 13.00-15.00 А0
21.03.2018. Клиничка микробиологија ИП М 3 11.00-12.00 АИЈЗ
21.03.2018. Клиничка биохемија ОП М 4 13.00-15.00 А0
21.03.2018. Породична медицина ОП М 6 11.00-12.00 ССМ, ПОТ.СУД.
21.03.2018. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 А0, АИЈЗ
21.03.2018. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 13.00-15.00 А0
21.03.2018. Основи имунологије ИП С 3 11.00-12.30 А0,АМП,Сала 68
21.03.2018. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 11.00-12.30 А0,АМП,Сала 68
21.03.2018. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 А0, АИЈЗ
21.03.2018. Фитотерапија ОП Ф 4 13.00-16.00 Сала 68
21.03.2018. Организација здравствене делатности ОП Ф 5 12.00-14.30 АИЈЗ
21.03.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР
21.03.2018. Здравствена статистика ИП ОСС-СМСТ 3 09.00-11.00 А0, АИЈЗ
21.03.2018. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 С2
21.03.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.03.2018. Максилофацијална протетика ОП ОСС-ЗП 3 09.00-10.00 С2
21.03.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.03.2018. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 А0, АИЈЗ
21.03.2018. Хигијена исхране ОП ОСС-СЕИ 2 13.30-14.30 С3
21.03.2018. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 13.30-14.30 С3
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.03.2018. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 09.00-10.00 ССМ
22.03.2018. Енглески језик ИП С 1 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 14.30-15.30 АМС
22.03.2018. Имплантологија ИП С 4 14.30-15.30 АМС
22.03.2018. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 11.30-14.30 А0
22.03.2018. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 11.30-14.30 А0
22.03.2018. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09.00-12.00 Сала 68
22.03.2018. Енглески у фармацији ИП Ф 3 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
22.03.2018. Биофармација ОП Ф 5 12.00-15.00 Сала 68
22.03.2018. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Здравствено васпитање ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 ССМ
22.03.2018. Ментална хигијена ИП ОСС-СМСТ 3 11.00-12.00 ССМ
22.03.2018. Енглески језик ИП ОСС-ЗП 1 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.03.2018. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.03.2018. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 11.30-14.30 А0
22.03.2018. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.30 А0
22.03.2018. Квалитет рада у здравственим установама ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.03.2018. Ментална хигијена ИП ОСС-СЕИ 2 12.00-13.00 АИЈЗ
22.03.2018. Епидемиологија болничких инфекција ИП ОСС-СЕИ 3 12.00-13.00 АИЈЗ
22.03.2018. Имунопрофилакса ИП ОСС-СЕИ 3 12.00-13.00 АИЈЗ
22.03.2018. Ментална хигијена ОП ССС-СМСТ 1 12.00-13.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.03.2018. Менаџмент у здравству ИП С 4 09.00-10.30 АИЈЗ
23.03.2018. Ургентна стоматологија ИП С 4 10.30-12.30 АИЈЗ
23.03.2018. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09.00-12.00 А0
23.03.2018. Увод у НИР ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.03.2018. Вештина комуникација ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.03.2018. Фармакокинетика ОП Ф 4 12.00-13.30 А0
23.03.2018. Клиничка фармација ОП Ф 5 13.00-15.00 А0
23.03.2018. Вештина комуникација ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.03.2018. Превентивна и дечја стоматологија ИП ОСС-ЗП 1 14.00-15.00 АМС
23.03.2018. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.03.2018. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.03.2018. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-12.00 А0
23.03.2018. Еколошка биотехнологија ИП ОСС-СЕИ 2 12.30-14.30 АИЈЗ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42