combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ЈУЛИ:    25.06.2018-09.07.2018.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

Због одржавања пријемног испита писмени делови испита неће се одржавати дана 27.06.2018.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
25.06.2018. Анатомија ОП М 1 08,00-10,30 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Патологија ОП М 3 15,30-17,00 ВС, A0
25.06.2018. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 17,00-19,00 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Неурологија ОП М 5 19,00-20,00 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Анатомија ОП С 1 08,00-10,30 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Патологија и орална патологија ОП С 2 15,30-17,00 ВС, A0
25.06.2018. Болести зуба претклиника ОП С 3 08,00-10,00 AMП, A1, A2
25.06.2018. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 08,00-10,00 AMП, A1, A2
25.06.2018. Математика ОП Ф 1 09,00-12,00 ПОТ.СУД
25.06.2018. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 10,00-13,00 AMП
25.06.2018. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 10,00-13,00 AMП
25.06.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 10,00-13,00 AMП
25.06.2018. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 10,00-13,00 AMП
25.06.2018. Козметологија ОП Ф 4 13,00-15,00 AMП
25.06.2018. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 15,30-17,30 A1, A2
25.06.2018. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 08,00-10,30 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 15,00-17,00 AMП
25.06.2018. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 08,00-10,30 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 15,00-17,00 AMП
25.06.2018. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 08,00-11,00 С1
25.06.2018. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 08,00-10,30 ВС, AMФ, A0
25.06.2018. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 АИЈЗ
25.06.2018. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 АИЈЗ
25.06.2018. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 10,00-11,30 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.06.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 08,00-10,00 АМФ, А0
26.06.2018. Микробиологија ОП М 2 13,00-14,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
26.06.2018. Социјална медицина ОП М 5 08,30-10,00 АМП
26.06.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 08,00-10,00 АМФ, А0
26.06.2018. Микробиологија и имунологија ОП С 2 13,00-14,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
26.06.2018. Анестезија у стоматологији ОП С 3 17,00-18,00 АМС
26.06.2018. Орална хирургија ОП С 4 17,00-18,00 АМС, А1
26.06.2018. Општа хемија ОП Ф 1 09,00-13,00 ССМ
26.06.2018. Броматологија ОП Ф 2 09,00-11,00 АИЈЗ
26.06.2018. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 10,00-13,00 А0
26.06.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 10,00-13,00 А0
26.06.2018. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 10,00-13,00 А0
26.06.2018. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.06.2018. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-14,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
26.06.2018. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 10,00-12,00 АМП
26.06.2018. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.06.2018. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 10,00-12,00 АМП
26.06.2018. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 13,00-14,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
26.06.2018. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
28.06.2018. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09,00-11,00 ВС
28.06.2018. Физика (у Физиологији) ОП М 2 09,00-12,00 ССМ
28.06.2018. Педијатрија ОП М 5 11,00-13,00 ВС, АМФ
28.06.2018. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 09,30-11,00 АМП
28.06.2018. Физика (Физиологија) ОП С 2 09,00-12,00 ССМ
28.06.2018. Стоматолошки материјали ИП С 3 13,00-14,00 ВС
28.06.2018. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 11,00-13,00 А0
28.06.2018. Пародонтологија ОП С 5 09,30-11,00 АМС
28.06.2018. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 11,00-13,00 АМП
28.06.2018. Физика ОП Ф 1 09,00-12,00 ССМ
28.06.2018. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 13,00-16,00 А0
28.06.2018. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 13,00-16,00 А0
28.06.2018. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 13,30-16,00 АМФ
28.06.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 17,00-21,00 ВС, АМФ, А0
28.06.2018. Породична медицина ИП ОСС-СМСТ 3    09,00-10,00 Сала 58
28.06.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 17,00-21,00 ВС, АМФ, А0
28.06.2018. Мобилна парцијална протеза ОП ОСС-ЗП 2    13,00-14,30 Сала 68
28.06.2018. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3    13,00-14,30 Сала 68
28.06.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 17,00-21,00 ВС, АМФ, А0
28.06.2018. Нејонизујуће и јонизујуће зрачење ИП ОСС-СЕИ 1    09,00-10,30 ССМ
28.06.2018. Породична медицина ИП ОСС-СЕИ 2    09,00-10,00 Сала 58
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
30.06.2018. Медицина и друштво ОП М 1 10,00-12,00 ВС, АМФ
29.06.2018. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2018. Патофизиологија ОП М 3 09,00-11,00 ВС, АМФ
29.06.2018. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 09,00-11,00 ВС, АМФ
30.06.2018. Медицина и друштво ОП С 1 10,00-12,00 ВС, АМФ
29.06.2018. Гнатологија ОП С 4 09,00-10,00 АМС
29.06.2018. Органска хемија 1 ОП Ф 1 11,00-14,00 ВС, АМФ
29.06.2018. Органска хемија 2 ОП Ф 2 11,00-14,00 ВС, АМФ
29.06.2018. Информатика ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2018. Изоловање и синтеза секундарних метаболита ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2018. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2018. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
29.06.2018. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09,00-10,00 АМС
29.06.2018. Скелетирана парцијалана протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 09,00-10,00 АСК
29.06.2018. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 11,00-14,00 ВС, АМФ
29.06.2018. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 11,00-14,00 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
02.07.2018. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09,00-10,00 ВС, АМФ, А1, А2
02.07.2018. Физиологија ОП М 2 10,00-12,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
02.07.2018. Хирургија 1 ОП М 5 12,00-13,00 ВС, АМФ, А0
02.07.2018. Хирургија 2 ОП М 6 12,00-13,00 ВС, АМФ, А0
02.07.2018. Хирургија цео испит ОП М А 12,00-13,00 ВС, АМФ, А0
02.07.2018. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 10,00-12,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
02.07.2018. Физиологија ОП С 2 10,00-12,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
02.07.2018. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 10,00-12,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
02.07.2018. Орална медицина ОП С 4 09,30-11,00 АМС
02.07.2018. Анатомија ОП Ф 1 09,30-11,00 ССМ
02.07.2018. Физиологија ОП Ф 2 10,00-12,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
02.07.2018. Патофизиологија ОП Ф 3 13,30-15,30 АМФ
02.07.2018. Фармакотерапија ОП Ф 4 11,00-12,30 ССМ
02.07.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.07.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1      ДОГОВОР      ДОГОВОР
02.07.2018. Увод у лабораторијски рад ИП ОСС-СЕИ 1 09,00-12,00 Сала 58
02.07.2018. Хигијена школске и радне средине ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
03.07.2018. Хистологија и ембриологија ОП М 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
03.07.2018. Биологија ћелије ИП М 2 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
03.07.2018. Физиологија напора ИП М 2 11,00-13,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
03.07.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.07.2018. Клиничка анатомија ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.07.2018. Клиничка патофизиологија ИП М 4 15,00-17,00 ВС, АМФ, А0
03.07.2018. Клиничка имунологија ИП М 4 13,00-15,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
03.07.2018. Максилофацијална хирургија ОП М 6 17,00-18,30 ВС
03.07.2018. Хистологија и ембриологија ОП С 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
03.07.2018. Патофизиологија ОП С 2 11,0-13,00 Сала 68
03.07.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 13,00-15,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
03.07.2018. Максилофацијална хирургија ОП С 5 17,00-18,30 ВС
03.07.2018. Неорганска хемија ОП Ф 1 17,00-19,30 А1, А2
03.07.2018. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 11,00-12,00 АИЈЗ
03.07.2018. Фармакологија ОП Ф 3 13,00-15,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
03.07.2018. Аналитика лекова ОП Ф 4 17,00-20,00 С1
03.07.2018. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 09,00-11,00 ССм
03.07.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 13,00-15,00 ВС, АМФ, А0, А1, А2
03.07.2018. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 11,00-13,00 ССМ
03.07.2018. Здравствено васпитање ОП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМП
03.07.2018. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 09,00-10,00 АМС
03.07.2018. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.07.2018. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-11,00 АИЈЗ
03.07.2018. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.07.2018. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 09,00-11,00 АМП
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
04.07.2018. Биохемија ОП М 2 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
04.07.2018. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 09,00-11,00 ССМ
04.07.2018. Неуронауке ИП М 3 11,00-13,00 ВС, АМФ
04.07.2018. Интерна медицина 2 ОП М 4 13,00-14,00 ВС, АМФ
04.07.2018. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 13,00-14,00 ВС, АМФ
04.07.2018. Гинекологија ОП М 5 14,00-15,00 ВС
04.07.2018. Судска медицина ОП М 6 15,00-16,00 ВС
04.07.2018. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
04.07.2018. Судска медицина ОП С 5 15,00-16,00 ВС
04.07.2018. Физичка хемија ОП Ф 1 11,00-14,00 А0
04.07.2018. Лековити природни производи ИП Ф 3 14,00-15,30 А0
04.07.2018. Општа биохемија ОП Ф 2 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
04.07.2018. Медицинска биохемија ОП Ф 4 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
04.07.2018. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-13,00 Сала 68
04.07.2018. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.07.2018. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 13,00-14,00 АМС
04.07.2018. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 Сала 68
04.07.2018. Медицинска екологија ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 АИЈЗ
04.07.2018. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 10,00-12,00 АИЈЗ
04.07.2018. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.07.2018. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Основи имунологије ОП М 2 11,00-12,30 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 12,30-14,30 ВС
05.07.2018. Клиничка микробиологија ИП М 3 10,00-11,00 АИЈЗ
05.07.2018. Клиничка биохемија ОП М 4 12,30-14,30 ВС
05.07.2018. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.07.2018. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 12,30-14,30 ВС
05.07.2018. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 10,00-11,00 АМС
05.07.2018. Основи имунологије ИП С 3 11,00-12,30 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Ботаника ОП Ф 1 13,00-16,00 А0
05.07.2018. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 11,00-12,30 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Фитотерапија ОП Ф 4 09,00-12,00 ССМ
05.07.2018. Организација здравствене делатности-стари прог. ОП Ф 5 16,30-19,00 А0
05.07.2018. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 16,30-19,00 А0
05.07.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 09,00-11,00 АМП
05.07.2018. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.07.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-ЗП 2 09,00-11,00 АМП
05.07.2018. Максилофацијална протетика ОП ОСС-ЗП 3 09,00-10,00 АМС
05.07.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 АМП
05.07.2018. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09,00-11,00 ВС, АМФ, А0
05.07.2018. Хигијена исхране ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-10,00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
06.07.2018. Енглески језик ИП М 1 09,30-11,00 ВС, АМФ, А0
06.07.2018. Енглески језик у медицини ОП М 2 09,30-11,00 ВС, АМФ, А0
06.07.2018. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 11,00-12,00 ВС
06.07.2018. Енглески језик ИП С 1 11,00-12,30 АМФ, А0
06.07.2018. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 11,00-12,30 АМФ, А0
06.07.2018. Болести ризика у стоматолошкој пракси ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.07.2018. Имплантологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
06.07.2018. Енглески језик ОП Ф 1 11,00-12,30 АМФ, А0
06.07.2018. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 12,30-15,30 ВС, А0
06.07.2018. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 12,30-15,30 ВС, А0
06.07.2018. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 16,00-19,00 ВС, А0
06.07.2018. Енглески у фармацији ИП Ф 3 11,00-12,30 АМФ, А0
06.07.2018. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 16,00-19,00 ВС, А0
06.07.2018. Биофармација ОП Ф 5 09,00-12,00 С2
06.07.2018. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 11,00-12,30 АМФ, А0
06.07.2018. Ментална хигијена ИП ОСС-СМСТ 3 12,00-13,00 С2
06.07.2018. Орална хигијена ИП ОСС-ЗП 1 09,00-11,00 АМС
06.07.2018. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 11,00-12,00 АМС
06.07.2018. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 12,30-15,30 ВС, А0
06.07.2018. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 11,00-12,30 АМФ, А0
06.07.2018. Квалитет рада у здравственим установама ИП ОСС-СЕИ 2 09,00-11,00 АИЈЗ
06.07.2018. Ментална хигијена ИП ОСС-СЕИ 2 12,00-13,00 С2
06.07.2018. Епидемиологија болничких инфекција ИП ОСС-СЕИ 3 11,00-12,00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.07.2018. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09,30-11,00 ССМ
09.07.2018. Медицинска генетика ИП М 3 09,00-11,00 Сала 58
09.07.2018. Клиничка фармакологија ОП М 5 12,00-14,00 ВС
09.07.2018. Медицинска генетика ИП С 2 09,00-11,00 Сала 58
09.07.2018. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09,30-11,00 ССМ
09.07.2018. Менаџмент у здравству ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.07.2018. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.07.2018. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09,00-11,00 Сала 58
09.07.2018. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09,00-11,00 А1
09.07.2018. Радиофармација ИП Ф 3 09,30-11,00 ССМ
09.07.2018. Фармакокинетика ОП Ф 4 09,30-11,00 А2
09.07.2018. Клиничка фармација ОП Ф 5 11,00-12,30 А2
09.07.2018. Здравствена нега и дијететика ОП ОСС-СМСТ 1 12,00-14,00 АМФ, А0
09.07.2018. Вештина комуникација
ИП ОСС-ЗП 2 11,00-12,00 АИЈЗ
09.07.2018. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09,30-12,30 ССМ
09.07.2018. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 11,00-12,00 АИЈЗ
09.07.2018. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 09,00-12,00 А1

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42