combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ФЕБРУАР:    12.02.2018. - 27.02.2018.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.02.2018. Анатомија ОП М 1 08.30-10.00 ВС, А0
12.02.2018. Патологија ОП М 3 08.30-10.00 АМП, АМФ
12.02.2018. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 11.00-13.00 ВС, АМФ, А0
12.02.2018. Неурологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС, АМФ, А0
12.02.2018. Анатомија ОП С 1 08.30-10.00 ВС, А0
12.02.2018. Патологија и орална патологија ОП С 2 08.30-10.00 АМП, АМФ
12.02.2018. Болести зуба претклиника ОП С 3 08.30-10.30 АМС, С1
12.02.2018. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 08.30-10.00 АМС, С1
12.02.2018. Математика ОП Ф 1 10.00-13.00 ССМ
12.02.2018. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 15.00-18.00 ВС
12.02.2018. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 15.00-18.00 ВС
12.02.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 15.00-18.00 ВС
12.02.2018. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 15.00-18.00 ВС
12.02.2018. Козметологија ОП Ф 4 18.00-20.00 ВС
12.02.2018. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 18.00-20.00 ВС
12.02.2018. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 ВС, А0
12.02.2018. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 15.00-17.00 А0
12.02.2018. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 13.00-15.00 ВС, А0
12.02.2018. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 09.00-11.00 АИЈЗ
12.02.2018. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 10.30-11.30 АМС 
12.02.2018. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-15.00 ВС, А0
12.02.2018. Општа епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-12.00 АИЈЗ
12.02.2018. Специјална епидемиологија ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-12.00 АИЈЗ
12.02.2018. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.30 С2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.02.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 08.30-10.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Микробиологија ОП М 2 10.30-11.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Социјална медицина ОП М 5 11.30-13.00 ВС, АМФ
13.02.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 08.30-10.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Микробиологија и имунологија ОП С 2 10.30-11.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Анестезија у стоматологији ОП С 3 11.30-12.30 А0
13.02.2018. Орална хирургија ОП С 4 11.30-12.30 А0
13.02.2018. Фиксна протетика ИП С 5 09.00-10.00 АМС
13.02.2018. Општа хемија ОП Ф 1 12.30-16.30 А0
13.02.2018. Броматологија ОП Ф 2 09.00-11.00 АИЈЗ
13.02.2018. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 13.00-16.00 ВС
13.02.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 13.00-16.00 ВС
13.02.2018. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 13.00-16.00 ВС
13.02.2018. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 16.30-17.30 А0
13.02.2018. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 10.30-11.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 АМП
13.02.2018. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 АМС
13.02.2018. Увод у броматологију-стари програм ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 АИЈЗ
13.02.2018. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 АМП
13.02.2018. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 10.30-11.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Паразитологија ОП ОСС-СЕИ 3 10.30-11.30 ВС, А0, АМФ
13.02.2018. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 09.30-11.00 Сала 68
13.02.2018. Основи педагогије ОП ССС-СЕИ 1 09.30-11.00 Сала 68
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.02.2018. Хемија у медицини 1 ИП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.02.2018. Физика (у Физиологији) ОП М 2 09.00-12.00 АМФ
14.02.2018. Основи хистолошких техника у биомедицини ИП М 4 09.00-11.00 С2
14.02.2018. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.02.2018. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 09.30-11.00 АИЈЗ
14.02.2018. Физика (Физиологија) ОП С 2 09.00-12.00 АМФ
14.02.2018. Стоматолошки материјали ИП С 3 11.00-12.00 АМС
14.02.2018. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 12.30-14.30 АМС
14.02.2018. Пародонтологија ОП С 5 14.30-16.00 АМС
14.02.2018. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 09.00-11.00 A1, A2
14.02.2018. Физика ОП Ф 1 09.00-12.00 АМФ
14.02.2018. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09.00-12.00 ВС
14.02.2018. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 ВС
14.02.2018. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 12.00-14.30 АМФ
14.02.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 А0, С1
14.02.2018. Породична медицина ИП ОСС-СМСТ 3    12.00-13.00 ПОТ. СУД.
14.02.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 А0, С1
14.02.2018. Мобилна парцијална протеза ОП ОСС-ЗП 2    11.00-12.30 АМС
14.02.2018. Породична медицина ИП ОСС-ЗП 2    12.00-13.00 ПОТ. СУД.
14.02.2018. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3    11.00-12.00 АМС
14.02.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 А0, С1
14.02.2018. Нејонизујуће и јонизујуће зрачење ИП ОСС-СЕИ 1    09.00-10.30 АМФ
14.02.2018. Породична медицина ИП ОСС-СЕИ 2    12.00-13.00 ПОТ. СУД.
14.02.2018. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3    11.00-12.00 АИЈЗ
14.02.2018. Процена здравствствених ризика ИП ОСС-СЕИ 3    11.00-12.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.02.2018. Медицина и друштво ОП М 1 12.00-14.00 С1
19.02.2018. Патофизиологија ОП М 3 09.00-11.00 Сала 68
19.02.2018. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 09.00-11.00 ССМ
19.02.2018. Медицина и друштво ОП С 1 12.00-14.00 С1
19.02.2018. Гнатологија ОП С 4 09.00-10.00 АМП
19.02.2018. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 12.00-14.00 С3
19.02.2018. Органска хемија 1 ОП Ф 1 18.30-21.30 ВС, АМФ
19.02.2018. Органска хемија 2 ОП Ф 2 18.30-21.30 ВС, АМФ
19.02.2018. Изоловање и синтеза секундарних метаболита ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2018. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 11.00-13.00 Сала 68
19.02.2018. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.02.2018. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-10.00 АМП
19.02.2018. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-21.30 ВС, АМФ
19.02.2018. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 18.30-21.30 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.02.2018. Увод у клиничку праксу ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.02.2018. Физиологија ОП М 2 10.00-12.00 ВС
20.02.2018. Хирургија 2 ОП М 6 17.30-18.30 ВС
20.02.2018. Хирургија цео испит ОП М А 17.30-18.30 ВС
20.02.2018. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 10.00-12.00 ВС
20.02.2018. Физиологија ОП С 2 10.00-12.00 ВС
20.02.2018. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 10.00-12.00 ВС
20.02.2018. Орална медицина ОП С 4 12.00-13.30 Сала 68
20.02.2018. Анатомија ОП Ф 1 13.30-15.00 Сала 68
20.02.2018. Физиологија ОП Ф 2 10.00-12.00 Сала 68
20.02.2018. Патофизиологија ОП Ф 3 09.00-11.00 А0
20.02.2018. Фармакотерапија ОП Ф 4 13.00-14.30 ПОТ. СУД.
20.02.2018. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 13.00-14.30 ПОТ. СУД.
20.02.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 С1
20.02.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1    12.00-14.00 С1
20.02.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1    12.00-14.00 С1
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.02.2018. Хистологија и ембриологија ОП М 1 08.00-10.00 А0, АМП
21.02.2018. Биологија ћелије ИП М 2 08.00-10.00 А0, АМП
21.02.2018. Физиологија напора ИП М 2 17.30-19.30 ВС, А0
21.02.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 19.30-21.30 ВС,АМФ,А0,А1,А2,С1
21.02.2018. Клиничка фармакологија ОП М 5 19.30-21.30 ВС,АМФ,А0,А1,А2,С1
21.02.2018. Максилофацијална хирургија ОП М 6 10.00-11.30 ВС, А0
21.02.2018. Хистологија и ембриологија ОП С 1 08.00-10.00 А0, АМП
21.02.2018. Патофизиологија ОП С 2 09.00-11.00 ССМ
21.02.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 19.30-21.30 ВС,АМФ,А0,А1,А2,С1
21.02.2018. Максилофацијална хирургија ОП С 5 10.00-11.30 ВС, А0
21.02.2018. Неорганска хемија ОП Ф 1 11.30-14.00 С3
21.02.2018. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АИЈЗ
21.02.2018. Фармакологија ОП Ф 3 19.30-21.30 ВС,АМФ,А0,А1,А2,С1
21.02.2018. Аналитика лекова ОП Ф 4 15.00-18.00 ССМ
21.02.2018. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 09.00-11.00 ВС,АМФ,А0,А1,А2,С1
21.02.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.02.2018. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-13.00 Сала 68
21.02.2018. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.02.2018. Биохемија ОП М 2 18.00-20.00 АМФ, А0, A1, A2
22.02.2018. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2018. Неуронауке ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2018. Интерна медицина 2 ОП М 4 11.00-12.00 ПОТ. СУД.
22.02.2018. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 11.00-12.00 ПОТ. СУД.
22.02.2018. Гинекологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС
22.02.2018. Судска медицина ОП М 6 11.00-13.00 ВС
22.02.2018. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 18.00-20.00 АМФ, А0, A1, A2
22.02.2018. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 09.00-10.00 С2
22.02.2018. Судска медицина ОП С 5 11.00-13.00 ВС
22.02.2018. Увод у фармацију ОП Ф 1 09.00-11.00 ССМ
22.02.2018. Физичка хемија ОП Ф 1 11.00-14.00 ССМ
22.02.2018. Општа биохемија ОП Ф 2 18.00-20.00 АМФ, А0, A1, A2
22.02.2018. Медицинска биохемија ОП Ф 4 18.00-20.00 АМФ, А0, A1, A3
22.02.2018. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 Сала 68
22.02.2018. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 АИЈЗ
22.02.2018. Медицинска екологија ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2018. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2018. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 10.00-11.00 С2
22.02.2018. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.02.2018. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 10.00-12.00 АИЈЗ
22.02.2018. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.02.2018. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 17.30-19.30 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. Основи имунологије ОП М 2 19.30-21.00 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.02.2018. Клиничка биохемија ОП М 4 11.00-13.00 ВС, АМФ
23.02.2018. Породична медицина ОП М 6 12.30-13.30 ПОТ. СУД.
23.02.2018. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 17.30-19.30 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 11.00-13.00 ВС, АМФ
23.02.2018. Основи имунологије ИП С 3 19.30-21.00 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. Ботаника ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.02.2018. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 19.30-21.00 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. Статистика у фармацији ОП Ф 3 17.30-19.30 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 А0
23.02.2018. Организација здравствене делатности ОП Ф 5 09.30-12.00 АИЈЗ
23.02.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 18.00-20.00 A1, A2, С1
23.02.2018. Зуботехнички апарати и инструменти ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.02.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 18.00-20.00 A1, A2, С1
23.02.2018. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 17.30-19.30 ВС, АМФ, А0
23.02.2018. ДДД и контрола вектора ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.02.2018. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 А0
26.02.2018. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.00-10.30 А0
26.02.2018. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.00-10.30 А0
26.02.2018. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 А0
26.02.2018. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 18.30-21.30 ВС, АМФ
26.02.2018. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 18.30-21.30 ВС, АМФ
26.02.2018. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 10.30-13.30 А0
26.02.2018. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 10.30-13.30 А0
26.02.2018. Биофармација ОП Ф 5 13.30-16.30 А0
26.02.2018. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 А0
26.02.2018. Здравствено васпитање ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.02.2018. Ментална хигијена ИП ОСС-СМСТ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
26.02.2018. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-21.30 ВС, АМФ
26.02.2018. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.30 А0
26.02.2018. Епидемиологија болничких инфекција ИП ОСС-СЕИ 3 09.00-10.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.02.2018. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 11.00-12.30 ВС
27.02.2018. Медицинска генетика ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.02.2018. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 11.00-12.30 ВС
27.02.2018. Менаџмент у здравству ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.02.2018. Ургентна стоматологија ИП С 4 09.00-11.00 ССМ
27.02.2018. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09.00-11.00 А0
27.02.2018. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 11.00-14.00 А0
27.02.2018. Радиофармација ИП Ф 3 11.00-12.30 ВС
27.02.2018. Фармакокинетика ОП Ф 4 11.30-13.00 С3
27.02.2018. Клиничка фармација ОП Ф 5 14.00-15.30 А0
27.02.2018. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 АМП
27.02.2018. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 Уч. 87
27.02.2018. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.02.2018. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-14.00 А0
27.02.2018. Дијететика ИП ОСС-СЕИ 2 09.00-10.00 АИЈЗ
27.02.2018. Еколошка биотехнологија ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42