combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ОКТОБАР:    24.09.2018 -  05.10.2018.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Трајање теста Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.09.2018. Анатомија ОП М 1 1,5 08.30-11.00 ВС, АМФ, А0
24.09.2018. Патологија ОП М 3 1,5 11.00-12.30 ВС, АМФ
24.09.2018. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 2 12.30-14.30 АМФ, А0
24.09.2018. Неурологија ОП М 5 1 12.30-13.30 ВС
24.09.2018. Анатомија ОП С 1 1,5 08.30-11.00 ВС, АМФ, А0
24.09.2018. Патологија и орална патологија ОП С 2 1,5 11.00-12.30 ВС, АМФ
24.09.2018. Болести зуба претклиника ОП С 3 2 14.30-16.30 А0
24.09.2018. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 1,5 14.30-16.00 А0
24.09.2018. Математика ОП Ф 1 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.09.2018. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 3 09.00-12.00 ССМ
24.09.2018. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 3 09.00-12.00 ССМ
24.09.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 3 09.00-12.00 ССМ
24.09.2018. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 3 09.00-12.00 ССМ
24.09.2018. Козметологија ОП Ф 4 2 12.00-14.00 ССМ
24.09.2018. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 2 12.00-14.00 ССМ
24.09.2018. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 2 08.30-11.00 ВС, АМФ, А0
24.09.2018. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 2 09.00-11.00 АИЈЗ
24.09.2018. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 2 08.30-11.00 ВС, АМФ, А0
24.09.2018. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.09.2018. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 2 08.30-11.00 ВС, АМФ, А0
24.09.2018. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 1,5 09.30-11.00 С2
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
25.09.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
25.09.2018. Микробиологија ОП М 2 1 11.00-12.00 ВС, АМФ, А0
25.09.2018. Социјална медицина ОП М 5 1,5 09.30-11.00 АИЈЗ
25.09.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
25.09.2018. Микробиологија и имунологија ОП С 2 1 11.00-12.00 ВС, АМФ, А0
25.09.2018. Анестезија у стоматологији ОП С 3 1 17.00-18.00 АМС
25.09.2018. Орална хирургија ОП С 4 1 17.00-18.00 АМС
25.09.2018. Фиксна протетика ИП С 5 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.09.2018. Општа хемија ОП Ф 1 4 09.00-13.00 ПОТ.СУД.
25.09.2018. Броматологија ОП Ф 2 2 13.00-15.00 АИЈЗ
25.09.2018. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 3 12.00-15.00 АМФ
25.09.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 3 12.00-15.00 АМФ
25.09.2018. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 3 12.00-15.00 АМФ
25.09.2018. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.09.2018. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 1 11.00-12.00 ВС, АМФ, А0
25.09.2018. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 2 11.00-13.00 АИЈЗ
25.09.2018. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 2 11.00-13.00 АИЈЗ
25.09.2018. Основи педагогије ОП ССС-СМСТ 1 1,5 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.09.2018. Хемија у медицини 1 ИП М 1 2 17.00-19.00 ВС
26.09.2018. Основи имунологије ОП М 2 1,5    09.00-10.30 ВС, АМФ, АМП
26.09.2018. Педијатрија ОП М 5 2 09.00-11.00 ССМ
26.09.2018. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 1,5 09.30-11.00 АИЈЗ
26.09.2018. Стоматолошки материјали ИП С 3 3 09.00-10.00 АМС
26.09.2018. Основи имунологије ИП С 3 1,5    10.30-12.00 ВС
26.09.2018. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 1 10.00-12.00 АМС
26.09.2018. Пародонтологија ОП С 5 2 12.00-13.30 АМС
26.09.2018. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 1,5 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.09.2018. Физика ОП Ф 1 2 11.00-14.00 ССМ
26.09.2018. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 3 12.00-15.00 ВС
26.09.2018. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 3 12.00-15.00 ВС
26.09.2018. Основи имунологије ОП Ф 3 1,5    10.30-12.00 ВС
26.09.2018. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 3 09.00-11.30 Сала 68
26.09.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 2,5 15.00-19.00 ВС
26.09.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 1    15.00-19.00 ВС
26.09.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 1    15.00-19.00 ВС
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.09.2018. Медицина и друштво ОП М 1 2 09.00-11.00 ССМ
27.09.2018. Хемија у медицини 2 ИП М 2 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.09.2018. Медицина и друштво ОП С 1 2 09.00-11.00 ССМ
27.09.2018. Гнатологија ОП С 4 1 11.00-12.00 АМС
27.09.2018. Органска хемија 1 ОП Ф 1 3 09.00-12.00 ВС
27.09.2018. Органска хемија 2 ОП Ф 2 3 09.00-12.00 ВС
27.09.2018. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 1,5 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.09.2018. Скелетирана парцијалана протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 1 11.00-12.00 АМС
27.09.2018. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 3 09.00-12.00 ВС
27.09.2018. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 2 09.00-11.00 Сала 68
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
28.09.2018. Увод у клиничку праксу ОП М 1 1 09.00-10.00 ССМ
28.09.2018. Физиологија ОП М 2 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
28.09.2018. Хирургија 1 ОП М 5 1 09.00-10.00 А0
28.09.2018. Хирургија 2 ОП М 6 1 09.00-10.00 А0
28.09.2018. Хирургија цео испит ОП М А 1 09.00-10.00 А0
28.09.2018. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
28.09.2018. Физиологија ОП С 2 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
28.09.2018. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
28.09.2018. Орална медицина ОП С 4 1,5 09.00-10.30 АМС
28.09.2018. Анатомија ОП Ф 1 1,5 09.00-10.30 Сала 58
28.09.2018. Физиологија ОП Ф 2 2 09.00-11.00 ВС, АМФ
28.09.2018. Патофизиологија ОП Ф 3 2 09.00-11.00 Сала 68
28.09.2018. Фармакотерапија ОП Ф 4 1,5 11.00-12.30 Сала 68
28.09.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1 2    ДОГОВОР    ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
01.10.2018. Хистологија и ембриологија ОП М 1 2 13.00-15.00 ВС, А0, Сала 68
01.10.2018. Биологија ћелије ИП М 2 2 13.00-15.00 ВС, А0, Сала 68
01.10.2018. Физиологија напора ИП М 2 2 09.00-11.00 АИЈЗ
01.10.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 2 18.30-20.30 ВС, А0, Сала 68
01.10.2018. Патофизиологија ОП М 3 2 18.30-20.30 А1,А2,С1,С2,С3
01.10.2018. Патофизиологија исхране и спорта ИП М 4 2 18.30-20.30 А1,А2,С1,С2,С3
01.10.2018. Клиничка имунологија ИП М 4 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.10.2018. Штетни ефекти лекова ИП М 4 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.10.2018. Клиничка фармакологија-стари програм ИП М 4 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.10.2018. Максилофацијална хирургија ОП М 6 1,5 10.30-12.00 АМП
01.10.2018. Хистологија и ембриологија ОП С 1 2 13.00-15.00 ВС, А0, Сала 68
01.10.2018. Патофизиологија ОП С 2 2 18.30-20.30 А1,А2,С1,С2,С3
01.10.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 2 18.30-20.30 ВС, А0, Сала,68
01.10.2018. Максилофацијална хирургија ОП С 5 1,5 10.30-12.00 АМП
01.10.2018. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 1 10.00-11.00 ВС
01.10.2018. Фармакологија ОП Ф 3 2 18.30-20.30 ВС, А0, Сала 68
01.10.2018. Аналитика лекова ОП Ф 4 3 11.30-14.30 С1
01.10.2018. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 2 ДОГОВОР
01.10.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 2 18.30-20.30 ВС, А0, Сала 68
01.10.2018. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 2 11.30-13.30 ПОТ.СУД.
01.10.2018. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.10.2018. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.10.2018. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
01.10.2018. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
02.10.2018. Биохемија ОП М 2 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
02.10.2018. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 2 13.00-15.00 С2
02.10.2018. Неуронауке ИП М 3 2 13.00-15.00 С2
02.10.2018. Интерна медицина 2 ОП М 4 1 09.00-10.00 Сала 68
02.10.2018. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 1 09.00-10.00 Сала 68
02.10.2018. Гинекологија ОП М 5 1 10.00-11.00 ВС, А0, Сала 68
02.10.2018. Судска медицина ОП М 6 1 09.00-10.00 А0
02.10.2018. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
02.10.2018. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 1 13.00-15.00 АМС
02.10.2018. Судска медицина ОП С 5 1 09.00-10.00 А0
02.10.2018. Увод у фармацију ОП Ф 1 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.10.2018. Физичка хемија ОП Ф 1 3 09.00-12.00 Сала 58
02.10.2018. Општа биохемија ОП Ф 2 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
02.10.2018. Медицинска биохемија ОП Ф 4 2 18.30-20.00 ВС, АМФ, А0
02.10.2018. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 4 11.00-15.00 АИЈЗ
02.10.2018. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.10.2018. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.10.2018. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 2 11.00-13.00 АИЈЗ
02.10.2018. Микробиологија воде и намирница ОП ОСС-СЕИ 2 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
02.10.2018. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
03.10.2018. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 2 17.13-19.30 ВС, А0, С1, А1
03.10.2018. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 2 09.00-11.00 А0
03.10.2018. Клиничка микробиологија ИП М 3 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.10.2018. Клиничка биохемија ОП М 4 2 09.00-11.00 А0
03.10.2018. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 2 17.30-19.30 ВС, А0, С1, А1
03.10.2018. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 2 09.00-11.00 А0
03.10.2018. Ботаника ОП Ф 1 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
03.10.2018. Неорганска хемија ОП Ф 1 2,5 08.30-11.00 ССМ
03.10.2018. Статистика у фармацији ОП Ф 3 2 17.30-19.30 ВС, А0,С1, А1
03.10.2018. Фитотерапија ОП Ф 4 3 09.00-12.00 А0
03.10.2018. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 2,5 11.00-13.30 АИЈЗ
03.10.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 2 09.00-11.00 АИЈЗ
03.10.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 2 09.00-11.00 АИЈЗ
03.10.2018. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 2 17.30-19.30 ВС, А0, С1, А1
03.10.2018. Хигијена исхране ОП ОСС-СЕИ 2 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
04.10.2018. Енглески језик ИП М 1 1,5 18.30-20.00 ВС, АМФ, А1, А2
04.10.2018. Енглески језик у медицини ОП М 2 1,5 18.30-20.00 А3, АМФ, А1, А2
04.10.2018. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.10.2018. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 1,5 18.30-20.00 ВС, АМФ, А1, А2
04.10.2018. Енглески језик ОП Ф 1 1,5 18.30-20.00 ВС, АМФ, А1, А2
04.10.2018. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 3 09.00-12.00 А0
04.10.2018. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 3 12.00-15.00 А0
04.10.2018. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 3 09.00-12.00 Сала 68
04.10.2018. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 3 09.00-12.00 Сала 58
04.10.2018. Биофармација ОП Ф 5 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.10.2018. Ментална хигијена ИП ОСС-СМСТ 3 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
04.10.2018. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 3 12.00-15.00 А0
04.10.2018. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 1,5 18.30-20.00 ВС, АМФ, А1, А2
04.10.2018. Квалитет рада у здравственим установама ИП ОСС-СЕИ 2 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
05.10.2018. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 1,5 09.30-11.00 Сала 68
05.10.2018. Медицинска генетика ИП М 3 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Клиничка фармакологија ОП М 5 2 09.00-11.00 Сала 58
05.10.2018. Медицинска генетика ИП С 2 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 1,5 09.30-11.00 Сала 68
05.10.2018. Менаџмент у здравству ИП С 4 1,5 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Ургентна стоматологија ИП С 4 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 3 10.30-15.30 ССМ
05.10.2018. Фармакокинетика ОП Ф 4 1,5 11.30-13.00 АМФ
05.10.2018. Клиничка фармација ОП Ф 5 1,5 11.30-13.00 АМФ
05.10.2018. Здравствена нега и дијететика ОП ОСС-СМСТ 1 2 09.00-11.00 АИЈЗ
05.10.2018. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 3 09.30-12.30 Сала 68
05.10.2018. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
05.10.2018. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 3 10.30-13.30 ССМ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42