combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

АПРИЛ:    16.04.2018. - 27.04.2018.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.04.2018. Анатомија ОП М 1 18.30-20.00 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
16.04.2018. Патологија ОП М 3 08.30-10.00 АМП
16.04.2018. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 10.00-12.00 АМП
16.04.2018. Неурологија ОП М 5 11.00-12.00 ВС,А0, Сала 68
16.04.2018. Анатомија ОП С 1 18.30-20.00 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
16.04.2018. Патологија и орална патологија ОП С 2 08.30-10.00 АМП
16.04.2018. Болести зуба претклиника ОП С 3 11.30-13.30 С3
16.04.2018. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 11.30-13.00 С3
16.04.2018. Математика ОП Ф 1 09.00-12.00 ССМ
16.04.2018. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08.00-11.00 А0
16.04.2018. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 08.00-11.00 А0
16.04.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
16.04.2018. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 08.00-11.00 А0
16.04.2018. Козметологија ОП Ф 4 12.00-15.00 А0
16.04.2018. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 12.00-15.00 А0
16.04.2018. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 18.30-20.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
16.04.2018. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 18.30-20.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
16.04.2018. Организација стоматолошке службе ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.04.2018. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-20.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
16.04.2018. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 12.00-13.30 ССМ
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.04.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 18.00-20.00 ВС, А0
17.04.2018. Микробиологија ОП М 2 10.00-11.00 ВС, А0, АИЈЗ
17.04.2018. Социјална медицина ОП М 5 08.30-10.00 АМП, АИЈЗ
17.04.2018. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 18.00-20.00 ВС, А0
17.04.2018. Микробиологија и имунологија ОП С 2 10.00-11.00 ВС, А0, АИЈЗ
17.04.2018. Анестезија у стоматологији ОП С 3 17.30-18.30 АМС
17.04.2018. Орална хирургија ОП С 4 17.30-18.30 АМС
17.04.2018. Фиксна протетика ИП С 5 17.30-18.30 АМС
17.04.2018. Општа хемија ОП Ф 1 09.00-13.00 ССМ
17.04.2018. Броматологија ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.04.2018. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 09.00-12.00 Сала 68
17.04.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 Сала 68
17.04.2018. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
17.04.2018. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.04.2018. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-11.00 ВС, А0
17.04.2018. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.04.2018. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 17.30-18.30 АМС
17.04.2018. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 10.00-11.00 ВС, А0
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.04.2018. Физика (у Физиологији) ОП М 2 09.00-12.00 А0
18.04.2018. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.04.2018. Физика (Физиологија) ОП С 2 09.00-12.00 А0
18.04.2018. Стоматолошки материјали ИП С 3 13.30-14.30 С2
18.04.2018. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.04.2018. Пародонтологија ОП С 5 11.30-13.00 С3
18.04.2018. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.04.2018. Физика ОП Ф 1 09.00-12.00 А0
18.04.2018. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 12.00-15.00 А0, ПОТ.СУД.
18.04.2018. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 12.00-15.00 А0, ПОТ.СУД.
18.04.2018. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.04.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 18.30-22.30 ВС, А0
18.04.2018. Породична медицина ИП ОСС-СМСТ 3      ДОГОВОР ДОГОВОР
18.04.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 18.30-22.30 ВС, А0
18.04.2018. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3 13.30-14.30 С3
18.04.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-22.30 ВС, А0
18.04.2018. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3    09.00-10.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.04.2018. Медицина и друштво ОП С 1 11.30-13.30 С3
19.04.2018. Гнатологија ОП С 4 13.00-14.00 ССМ
19.04.2018. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.04.2018. Органска хемија 1 ОП Ф 1 10.00-13.00 ВС, А0
19.04.2018. Органска хемија 2 ОП Ф 2 10.00-13.00 ВС, А0
19.04.2018. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-14.00 АИЈЗ
19.04.2018. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 12.00-13.30 АИЈЗ
19.04.2018. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 13.00-14.00 ССМ
19.04.2018. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-13.00 ВС, А0
19.04.2018. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 10.00-12.00 ВС, А0
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.04.2018. Увод у клиничку праксу ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.04.2018. Физиологија ОП М 2 11.00-13.00 ВС
20.04.2018. Хирургија 2 ОП М 6 11.00-12.00 АМФ
20.04.2018. Хирургија цео испит ОП М А 11.00-12.00 АМФ
20.04.2018. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 11.00-13.00 ВС
20.04.2018. Физиологија ОП С 2 11.00-13.00 ВС
20.04.2018. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 11.00-13.00 ВС
20.04.2018. Орална медицина ОП С 4 09.00-10.30 А0
20.04.2018. Анатомија ОП Ф 1 10.30-12.00 А0
20.04.2018. Физиологија ОП Ф 2 11.00-13.00 ВС
20.04.2018. Патофизиологија ОП Ф 3 13.00-15.00 А0
20.04.2018. Фармакотерапија ОП Ф 4 12.30-14.00 ПОТ.СУД.
20.04.2018. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 12.30-14.00 ПОТ.СУД.
20.04.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 10.00-12.00 С2
20.04.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1    10.00-12.00 С2
20.04.2018. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1    10.00-12.00 С2
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.04.2018. Хистологија и ембриологија ОП М 1 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
23.04.2018. Биологија ћелије ИП М 2 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
23.04.2018. Физиологија напора ИП М 2 08.00-10.00 А0, АМФ
23.04.2018. Патофизиологија ОП М 3 18.30-20.30 A1, A2, С1, Сала 68
23.04.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 20.30-22.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
23.04.2018. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 18.30-20.30 A1, A2, С1, Сала 68
23.04.2018. Максилофацијална хирургија ОП М 6 10.00-11.30 А0, АМП
23.04.2018. Хистологија и ембриологија ОП С 1 18.30-20.30 ВС, АМФ, А0
23.04.2018. Патофизиологија ОП С 2 18.30-20.30 A1, A2, С1, Сала 68
23.04.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 20.30-22.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
23.04.2018. Максилофацијална хирургија ОП С 5 10.00-11.30 А0, АМП
23.04.2018. Неорганска хемија ОП Ф 1 09.30-12.00 Сала 68
23.04.2018. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АИЈЗ
23.04.2018. Фармакологија ОП Ф 3 20.30-22.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
23.04.2018. Аналитика лекова ОП Ф 4 10.00-13.00 АИЈЗ
23.04.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП ОСС-СМСТ 1 20.30-22.30 ВС,АМФ,А0,A1,A2,С1
23.04.2018. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.04.2018. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.04.2018. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 11.30-13.30 С3
23.04.2018. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
24.04.2018. Биохемија ОП М 2 10.00-12.00 ВС, А0, Сала 68
24.04.2018. Интерна медицина 2 ОП М 4 11.00-12.00 ССМ
24.04.2018. Гинекологија ОП М 5 09.00-10.00 АМП, А0
24.04.2018. Судска медицина ОП М 6 12.00-13.00 А0, ССМ
24.04.2018. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 10.00-12.00 ВС, А0, Сала 68
24.04.2018. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 12.00-13.00 С3
24.04.2018. Судска медицина ОП С 5 12.00-13.00 А0, ССМ
24.04.2018. Увод у фармацију ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.04.2018. Физичка хемија ОП Ф 1 11.00-14.00 ПОТ.СУД.
24.04.2018. Општа биохемија ОП Ф 2 10.00-12.00 ВС, А0, Сала 68
24.04.2018. Медицинска биохемија ОП Ф 4 10.00-12.00 ВС, А0, Сала 68
24.04.2018. Клиничка фармација ОП Ф 5 20.30-22.30 ВС
24.04.2018. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-17.00 ССМ
24.04.2018. Медицинско законодавство ИП ОСС-СМСТ 1 10.00-11.00 АИЈЗ
24.04.2018. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.04.2018. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
24.04.2018. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-15.00 ССМ
24.04.2018. Медицинско законодавство ОП ОСС-СЕИ 3 10.00-11.00 АИЈЗ
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
25.04.2018. Основи имунологије ОП М 2 20.00-21.30 ВС, АМФ, А0
25.04.2018. Клиничка биохемија ОП М 4 10.00-12.00 ВС
25.04.2018. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.04.2018. Принципи и етика НИР-а ИП С 2 10.00-12.00 ВС
25.04.2018. Основи имунологије ИП С 3 20.00-21.30 ВС, АМФ, А0
25.04.2018. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 20.00-21.30 ВС, АМФ, А0
25.04.2018. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 А0
25.04.2018. Организација здравствене делатности ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
25.04.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 08.30-10.30 АМП
25.04.2018. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СЕИ 1 08.30-10.30 АМП
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.04.2018. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 18.15-20.15 АМП, А0, A1, A2
26.04.2018. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Енглески језик ИП С 1 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 18.15-20.15 АМП, А0, A1, A2
26.04.2018. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 10.00-13.00 ВС, А0
26.04.2018. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 10.00-13.00 ВС, А0
26.04.2018. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 11.00-14.00 ПОТ.СУД.
26.04.2018. Енглески у фармацији ИП Ф 3 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Статистика у фармацији ОП Ф 3 18.15-20.15 АМП, А0, A1, A2
26.04.2018. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 11.00-14.00 ПОТ.СУД.
26.04.2018. Биофармација ОП Ф 5 11.00-14.00 ПОТ.СУД.
26.04.2018. Енглески језик ИП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Здравствено васпитање ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-10.00 Сала 68
26.04.2018. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 10.00-13.00 ВС, А0
26.04.2018. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.30 ССМ
26.04.2018. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 18.15-20.15 АМП, А0, A1, A2
26.04.2018. Квалитет рада у здравственим установама ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
27.04.2018. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 09.30-11.00 С2
27.04.2018. Клиничка фармакологија ОП М 5 11.00-13.00 ВС
27.04.2018. Медицинска генетика ИП С 2 12.00-14.00 ССМ
27.04.2018. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 09.30-11.00 С2
27.04.2018. Менаџмент у здравству ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.04.2018. Ургентна стоматологија ИП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.04.2018. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 12.00-14.00 ССМ
27.04.2018. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09.00-12.00 А0
27.04.2018. Радиофармација ИП Ф 3 09.30-11.00 С2
27.04.2018. Фармакокинетика ОП Ф 4 12.30-14.00 ПОТ.СУД.
27.04.2018. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 09.30-12.30 С2
27.04.2018. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
27.04.2018. Еколошка биотехнологија ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42