combine_images_980.jpg

Колоректални карцином-од дијагнозе до излечења

Штампа

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj 153-02-1550/2018-01  од  21.05.2018. гoдинe

 

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 18.10.2018. године у 13.00 часова, Медицински факултет Универзитета у Нишу, сала 164 на  III спрату

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода;  Регистровани слушалац -  2 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф.др Биљана Радовановић-Динић, др сц Мирјана Маринковић

 

ПРEДAВAЧИ:

  • Проф. др Биљана Радовановић-Динић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за гастроентерологију и хепатологију Клинички центар у Нишу
  • Доц. др Бранко Бранковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за хирургију, Клинички центар у Нишу
  • Проф. др Небојша Ђорђевић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за хирургију, Клинички центар у Нишу
  • Предавач струковних студија др сци. Мирјана Маринковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за хирургију, Клинички центар у Нишу

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Колоректални карцином (КРК) је једна од најчешћих малигних болести код оба пола. У Републици Србији, малигни тумори дебелог црева представлјају другу најчешћу локализацију малигних тумора. Код мушкараца одмах после карцинома плућа, а код жена одмах после карцинома дојке. На КРК указују следећи симптоми: манифестно дигестивно крварење, измене у цревном пражњењу, болови у трбуху и малокрвност услед окултног крварења. Једна четвртина (25%) оболелих има породичну анамнезу рака дебелог црева, од којих 15% код рођака првог колена сродства. Значај ране дијагнозе КРК базиран је на чињеници да су резултати лечења и прогноза значајно бољи код рано дијагностикованог КРК. Скрининг (тестирање столице на окултно крварење) асимптоматске популације старије од 50 година као и популације са породичном историјом (рођак првог колена сродства) за КРК представља иницијални приступ за рану дијагнозу. КРК. Затим, дигиторектални преглед једанпут годишње, флексибилна сигмоидоскопија сваких пет година. Алтернативни приступ могао би бити тотална колоноскопија сваких десет година. Колоноскопија је метода избора у дијагнози КРК. Колоноскопски се, уколико је припрема адекватна и ендоскописта обучен да учини тоталну колоноскопију, у 90-95% открива рак дебелог црева. У условима где не постоји могућност да се уради тотална колоноскопија може се урадити виртуелна колоноскопија или иригографија. Лечење КРК је мултидисциплинарно и првенствено је хируршко. Сви остали начини лечења могу се сматрати ађувантним или палијативним ако се примене изоловано. Радикална хируршка интервенција подразумева уклањање примарног тумора до у здраво, са подвезивањем крвних судова уклањањем припадајућег мезоколона и лимфних нодуса. Проблем значаја лимфаденектомије је у томе што само 37% оперисаних пацијената има адекватан ПХ налаз са анализом адекватног броја лимфних нодуса. У односу на васкуларизацију, у хируршко-анатомском смислу разликује се хирургија десног, левог колона и ректума. За исход хирушке интервенције код КРК од великог је значаја и периоперативна хемопрофилакса.

Хемотерапија КРК је једно је од најдинамичнијих подручја хемотерапије солидних тумора последњих десетак година. То се пођеднако односи на лечење метастатске болести као и на ађувантну хемотерапију.

У третману КРК важна је улога медицинске сестре/техничара, нарочито у преоепративној И постоперативној припреми пацијента. Преоперативна припрема подразумева разговор са пацијентом, хигијенски третман, клистирање, катетеризацију мокраћне бешике, пласирање назогастричне сонде, канилацију вене и хемодинамски мониторинг, а код елективних операција и обележавање места стоме. Постоперативна нега оперисаних пацијената са КРК може се поделити на: непосредну постоперативну негу (прва 24ч), рану постоперативну негу (првих 7 дана), касну постоперативну негу и припрему пацијената за одлазак кући и по потреби у стома центар. Адекватна постоперативна нега је важан услов за бржи опоравак оперисаних пацијената.

КOТИЗAЦИJA: 1.000,00 дин., ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 186/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE

Приjaву за КМЕ word1 m (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42