combine_images_980.jpg

Методологија писања и публиковања научно-истраживачког рада на енглеском језику за потребе биомедицинских наука

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 10.4.2013. године, Медицински факултет Ниш, сала 164 на III спрату

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Зорица Антић

ПРEДAВAЧИ: Доц. др Зорица Антић, Проф. др Гордана Коцић, Проф. др Борис Ђинђић, Доц. др Душан Соколовић, Доц.др Наташа Милосављевић

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА: 14,30-15,00 сати

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Енглески језик је данас основни језик споразумевања у области биомедицинских наука и на интернационалном и на интранационалном нивоу. Употреба енглеског језика је данас толико распрострањена да постаје званични језик саговорника који имају различите матерње језике.

Савремена ера информатике све више намеће потребу за добрим познавањем рада на рачунару и енглеског језика, које би им омогућио да своје резултате научног и стручног рада што боље и квалитетније презентују. Имајући у виду значај енглеског језика у стручном издаваштву, неопходно је стално усавршавање енглеског језика како би медицински стручњаци могли да иду у корак са светским токовима. На тај начин би дошло до успешне размене знања и искустава међу здравственим радницима из различитих говорних подручја.

Програм континуиране едукације под називом „Методологија писања и публиковања научно-истраживачког рада на енглеском језику за потребе биомедицинских наука“ је конципиран да полазнике упозна са структуром и стилом писања научно-истраживачких радова (НИР, енгл. ИМРаД) на енглеском језику, са најчешће коришћеним фразама и изразима који олакшавају пословну и професионалну кореспонденцију, врстама научноистраживачког и стручног рада, са врстама и вредновањем научних публикација и ауторства. Поред тога. полазници се упознају са могућностима које су доступне на Интернету у виду претраживача, електронских преводилаца и речника, као и са техничким захтевима за цитирање, навођење и припрему рада за публиковање. Ово подразумева да ће током практичног извођења семинара у малим групама полазници бити едуковани да искористите савремeна информациона достигнућа, индексне и цитатне базе како би пронашли и изабрали одговарајући часопис и технички припремили свој рад за пријављивање. Уз избор одговарајућег часописа полазници ће имати прилике да упознају методе процењивања вредности часописа и значај категоризације научних часописа у ситему Континуиране едукације за здравствене раднике и сараднике Републике Србије. Уједно полазници ће бити оспособљени да коришћењем цитатних база израчунају ауторске цитатне индексе и на правилан начин процене вредност и домете свог научно истраживачког рада и стручног рада.

Претраживачи, преводиоци и речници на Интернету су корисне алатке чије познавање омогућава квалитетан истраживачки рад и делом могу да надоместе недостатак литературе и речника за професионални језик у медицини. Стога познавање интернет могућности за коришћење стручних лексикона и речника представља важан елемент у професионалном напредовању здравствених радника.

КOТИЗAЦИJA: 3 000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 141 /КМЕ

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42