combine_images_980.jpg

Ехосонографија абдомена и карлице

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 18.3.-12.4.2013. године  Центар за радиологију КЦ Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

ПОНОВЉЕНИ КУРС: 16.9.-11.10.2013. године Центар за радиологију КЦ Ниш

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Петар Бошњаковић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Петар Бошњаковић, Прим. др Соња Тасић, Мр. др Зорица Петковић, Др Весна Илић, Мр. др Весна Милојковић, Др Стојанча Митов, Проф. др Слађана Петровић, Проф. др Александар Нагорни, Проф. др Сања Стојановић, Проф. др Душан Хаднађев, Др. сци мед Миодраг Илић, Прим. др Златко Ширић, Прим. др Верољуб Пејчић.

ПОЧЕТАК ПРЕДАВАЊА: 10,30 сати

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

МАКСИМАЛНИ БРОЈ УЧЕСНИКА:12

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Програм КМЕ „Ехосонографија абдомена и карлице“ је сачињен тако да се овладају основна знања и вештине потребни за рад на ултразвучној дијагностици. С обзиром на све већу присутност ултразвука у свакодневном раду у оквиру различитих специјалности неопходно је располагање свим базичним знањима и вештинама.

У првој недељи, која је посвећена теоријском раду, полазници ће бити упознати са актуелним трендом развоја ултразвучне дијагностике, могућностима ултразвучних апарата, анатомском структуром органа који се прегледају ултразвуком те могућим ултразвучним презентацијама патолошких промена.

Међутим, оно што је вероватно од још већег значаја је практични рад. Током следеће три недеље полазници се деле у четири групе по три полазника и у њима, заједно са ментором, свакодневно практично раде. Овај део се одвија у Центру за радиологију који располаже довољним бројем апарата (три) који раде у две смене. Радиолози Центра су доајени ултразвучне дијагностике у Србији.

Предвиђене су три провере знања – на уласку (нулти тест), други тест након завршеног теоријског дела и завршни тест који укључује и процену ангажовања и спремност за примену ултразвука у клиничкој пракси.

КOТИЗAЦИJA: 72.000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 137 /КМЕ

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42