combine_images_980.jpg

50 разлога за бол у крстима

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 26.4.2013.год. Медицински факултет Ниш, сала 164 на III спрату

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф.др Иван Стефановић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Иван Стефановић, Проф. др Петар Бошњаковић, Доц. др Небојша Стојановић, Доц. др Ивона Станковић, Доц. др Весна Новак, Асс. др Александар Костић, др Александар Игић, др Влада Рађеновић, др Милан Пузић, Асс. др Миша Радисављевић.

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Лумбални болни синдром је скуп симптома, а не дијагноза, а дефинише се као субјективни доживљај бола у крсном пределу изазван болним дражима из подручја ЛС кичме и њене непосредне околине. Своју сложену улогу о давању ослонца телу, покретљивости и заштите нервних структура, кичма пружа захваљујући коштаним, али и зглобно-лигаментарним структурама.

Просечно 2% људи годишње потражи помоћ због лумбалног бола, а током живота бар 70% људи мима бар 1 епизоду бола у крстима. Од 100 радника, током године учини се 28,6 дана боловања, а као резултат оболеле кичме сваки 25. радник мора да промени посао. Етиопатогенетски бол се дели на спондилогени, неурогени, висцерогени, васкуларни и психогени. Спондилогени бол потиче из структура кичме–пршљенова, лигамената, дискуса, вертебралних мишића. Неурогени бол потиче из ледираног спиналног корена у склопу компресије дискхернијом, фрактуром, арахнитом, тумором, инфекцијом. Висцерогени бол потиче из оболелих органа у непосредној близини кичме–бубрега, ретроперитонеума или пелвиса. Васкуларни бол је порекла крвних судова-абдоминалне аорте код анеуризме, горње глутеалне аретерије код инсуфицијенције, стенозе периферних артерија. Психогени бол настаје код нервног слома и не провоцира се физиучким ангажовањем, али постоје емотивне паузе кад бол једноставно није манифестан.

Закључак: Добро познавање узрока лумбалног бола и њихово благовремено уочавање, основни су услов адекватне терапије и смањивања морбидитета и морталитета, а тиме и смањивања изостанка са посла.

КOТИЗAЦИJA: 3.000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 138 /КМЕ

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42