combine_images_980.jpg

Курс хируршког лечења прелома

Штампа

 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, ОГРАНКА САНУ У НИШУ, УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ и МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Милорад Митковић

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA:

 

20. април 2017. године, 10:00 – 13:00 сати
Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље

20. април 2017. године, 16:30 – 19:00 сати
21. април 2017. године, 09:00 –17:00 сати
Медицински факултет Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, Сала S2, други спрат анекса факултета

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj 153-02-489/2017-01од 03.03.2017. гoдинe

БРОЈ БОДОВА: Предавач -12 бодова; регистровани слушалац 6 бодова

ПРEДAВAЧИ:

  1. Проф. др Милорад Митковић, Медицински факултет, Ниш
  2. Dr sci med Leonid Solomin, Sank Petersburg, Russia
  3. Prof.dr Ханс-Јорг Oestern, Hannover, Germany
  4. Доц. др Саша Миленковић, Ортопедско-трауматолошка клиника, Ниш
  5. Проф. др Иван Мицић, Ортопедска клиника Ниш
  6. Проф. др Предраг Грубор, Ортопедска клиника, Бања Лука, Република Српска
  7. Др сци мед Раде Бабић, КЦ Ниш
  8. Др Сц. мед. Предраг Стојиљковић, клинички асистент, Ортопедско-трауматолошка клиника, Ниш
  9. Др. Милан Митковић, Ортопедско-трауматолошка клиника, Ниш

ПРOФИЛ УЧEСНИКA:  Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Преломи костију су у савременој цивилизацији све заступљенији. Они се све више карактеришу као епидемија. Повреде су заступљене у готово свим хируршким дисциплинама. У ортопедској хиургији нарочито је изражен саобраћајни трауматизам који у Србији односи и више стотина живота годишње и доноси десет до двадесет пута више повређених. Све су то млади радно способни људи, храниоци породица. Процес ургентног збрињавања повређених је једна веома важна област у трауматологији и ургентниј хирургији јер од активности на овом нивоу често зависи живот или судбина тешко повређених. Најновија сазнања уколико се до њих дође и уколико се примене, доводе до знатног смањења морбидитета и морталитета.   

Развој Медицине и технологије омогућава усавршавање постојећих и увођење нових ефикаснијих метода. Већина тих нових метода се развијају у иностранству. Има и ређих слућајева где се нека од метода развије и у нашој земљи а онда прихвати и ван земље као што су спољна фиксација по Митковићу и самодинамизирајућа унутрашња фиксација. Најбољи начин да се о таквим методама више сазна су научни скупови и курсеви. На овом курсу ће најеминентнији ортопедски хирурзи из Србије и иностранства приказати најновије ставове у хируршком лечењу прелома. У предавањима и дискусијама, нашим специјалисти-ма и лекарима на специјализацији ће бити приближена та искуства тако да ће их они лакше увести у Србији. Приказивање наших резултата и посебно организовање вежби на моделима, веома ће допринети суштинском усвајању нових сазнања и вештина које су једном хирургу, поред знања неопходне. Очекује се да у раду једног курса учествује до 40 полазника јер је то ограничено бројем радних места за извођење вежби. Без пауза има укупно 4 сата рада у преподневним сесијама. Потом је пауза за ручак а по подне се од 15-19 часова одржавају вежбе. Пре почетка вежби полазницима се приказују филмови и симулације у трајању од једног сата а потом они изводе вежбе тј. хируршке захвате на верним моделима кости од пластике. Користе се оригинални инструменти и уређаји за фиксацију кости (спољни и унутрашњи фиксатори, плочице, завртњи). Пошто су технички захтеви и опремљеност за курс врло захтевни, за сада се обезбеђује 15 радних места при чему свака два полазника курса (лекари на специјализацији и специјалисти ортопеди и трауматолози) имају по један сто на располагању на коме се налазе инсталирани држачи, сви потребни инструменти, уређаји и имплантати и електричне бушилице (са погоном на батерије) и бургије. Значи постоји 15 таквих комплета. На вежбама сви учесници раде истовремено, а исправност извођења хируршких интервенција контролише 10 инструктора који су из редова предавача допуњени са другим искусним специјалисти-ма. На крају курса сваки полазник решава тест при чему се води рачуна да нема преписивања нити дошаптавања. У току трајања курсева води се рачуна о евиденцији али како су полазници врло заинтересовани, никада није било случајева да неко изостаје.

 

КOТИЗAЦИJA: 3600,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 182/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE:  ПРИJAВУ ЗА КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42