combine_images_980.jpg

Aктуелни ставови у хируршком лечењу немеланомских карцинома коже

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.05.2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Предраг Ковачевић

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др Небојша Ђорђевић, Медицински факултет Ниш, Србија
 2. Проф. др Соња Раденковић, Медицински факултет Ниш, Србија
 3. Проф. др Јефта Козарски, Војномедицинска академија Београд, Србија
 4. Проф. др Злата Јањић, Медицински факултет Нови Сад, Србија
 5. Проф. др Милан Јовановић, Медицински факултет Београд, Србија
 6. Проф. др Предраг Ковачевић, Медицински факултет Ниш, Србија

ПРEДAВAЧИ:

 1. Др. сц. мед др Ирена Јанковић, Клинички центар Ниш, Србија
 2. Проф. др Драган Михаиловић, Медицински факултет Ниш, Србија
 3. Проф. др Предраг Ковачевић, Медицински факултет Ниш, Србија
 4. Доц. др Горан Стевановић, Медицински факултет Ниш, Србија
 5. Асист. др сц. мед Горан Шијан, Војномедицинска академија Београд, Србија
 6. Проф. др Злата Јањић, Медицински факултет Нови Сад, Србија
 7. Асист. др сц мед Јелена Николић, Медицински факултет Нови Сад, Србија

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, специјалисти пластичне и реконструктивне хирургије, дерматологије, патологије

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Курс је намењен лекарима, лекарима на специјализацији и специјалистима хирургије, пластичне хирургије, патологије и дерматологије. У оквиру курса обрађује се актуелна тема везана за дијагностику и лечење малигних тумора коже и савремена достигнућа у тој области.

Малигни тумори коже су чети у популацији становништва у Србији. научна и стручна подела ових тумора је подела а меланом и немеланомске туморе коже. Учесталост немеланомских тумора је већа, али је смртност од меланома у сталном порасту. Рана дијагностика и активно хируршко лечење немеланомских тумора коже представља важан предуслов за постизање излечења као и обезбеђење добрих естетских и функционалних резултата лечења.

Курс је подељен тематски у две целине.

У првом делу ће бити сагледане клиничке карактеристике немеланомских тумора коже (базоцелуларни, планоцелуларни карцином, меркел ћелијски карцином, карцином аднекса коже) као и патохистолошка дијагностика и дилеме одређивања хистолошког налаза ивица ресекције.

У другом делу курса биће презентовани актуелни ставови у лечењу лимфогених метастаза карцинома коже у лимфне чворове врата, аксиларне и ингвиналне чворове, као и технике дисекције лимфних чворова ових регија. Посебно значајан циљ овог курса је представљање савремених светских стандарда по протоколима америчког и европског онколошког удружења. Полазници ће са предавачима решавати клиничке случајеве који представљају дилему у доношењу одлуке у плану хируршког лечења.

КOТИЗAЦИJA: 3000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 174/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m  (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. )или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42