combine_images_980.jpg

Курс за цервикалну цитологију и цитодијагностику

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 7.3.- 27.5.2016. године (други термин 3.10.-23.12.2016.), Медицински факултет Ниш, Клинички центар Ниш, Дом здравља Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Радомир Живадиновић

ПРEДAВAЧИ:

 1. Доц. др Радомир Живадиновић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Нишу.
 2. Проф. др Драган Михаиловић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Центар за патологију и патолошку анатомију Клиничког центра у Нишу.
 3. Проф. др Жаклина Мијовић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Центар за патологију и патолошку анатомију Клиничког центра у Нишу.
 4. Др Душан Симић, Служба за здравствену заштиту жена Дома Здравља у Нишу.

 

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари-специјалисти гинекологије и акушерства; медицинске сестре; здравствени техничари; биолози, лаборанти, више сестре и техничари.

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Теоријски и практични део курса из гинеколошке цитодијагностике доњег гениталног тракта жене био би организован у оквиру континуиране медицинске едукације на Медицинском факултету у Нишу.

Трајање курса је три месеца, теоријска и практична настава се изводи по 4 сата дневно, што укупно износи 260 сати теоријске и практичне наставе. Теоријски део ће се обавлјати у виду видеопрезентација које ће бити на крају курса на ЦД-овима и подељене свим полазницима. Практична настава ће се обављати на демонстрационим микроскопима са показивачем и на микроспкопу повезаним са компијутером. Сваки од полазника ће у току курса хронолошки са одвијањем и савладавањем појединих методских јединица добијати препарате за сопствену колекцију цитолошких налаза. У току курса ће се посебан акценат давати на решавању практичних проблема из свакодневне клиничке праксе. Прве методске јединице ће бити усмерене на упознавање са радом на микроскопу и правилном скениранју цитолошких размаза. Након тога полазници курса ће се упознати са начином добијања материјала за цитолошко испитивање, техником и методама бојења цитолошких препарата. Морфологија ћелија испитиваног епитела као и индивидуалне ћелијске карактеристике ће се посебно разматрати. Анализираће се и нормалне физиолошке промене на епителу доњег гениталног тракта узорковане физиолошким стањима и хормонским променама.

 • Цитолошки налаз при варијацијама хормонског нивоа.
 • Цитолошке промене у току инфламације.
 • Цитолиза вагиналног и вулварног епитела.
 • Цитологија нормалне трудноће.
 • Општи аспекти атипичних промена на ћелијама.
 • Цитолошки критеријум малигних ћелија.
 • Идентификација и класификација цитолошких размаза.
 • Диференцијално дијагностичке слике у цитологији.

За све полазнике је обезбеђен микроскоп. Сем тога постоји микроскоп са показивачем као и микроскоп који је умрежен са компјутером. Захваљујући оваквој савременој опремљености биће омогућена савремена интерактивна едукација свих полазника из области цитоскринига женског доњег гениталног тракта. У раду ће бити коришћена најновија литература. Пре свега последње треће кориговано издање Bethesda System класификације за цервикалну цитологију из 2015. године.

Сви полазници који успешно заврше овај курс ће бити оспосбљени за послове цитоскринера у будућем националном програму скрининга за рак грлића материце.

КOТИЗAЦИJA: 100.000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 157/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m (имe, прeзимe, бр. лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42