combine_images_980.jpg

Други међународни конгрес кардионефрологије и хипертензије “CARDIONEPHROLOGY TODAY“

Штампа

 


Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-416/2015-0103.03.2015. године


ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 7-9. мај 2015.године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: предавач - 15 бодова, усмена презентација - 13 бодова, постер презентација - 11  бодова, пасивно учешће - 9 бодова

РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Соња Раденковић

Karnef logo 2015ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу и Удружење за кардионефрологију Србије

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

САЖЕТАК ПРОГРАМА

КОТИЗАЦИЈА: 7 000,00 (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 154/КМЕ

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310


УДРУЖЕЊЕ ЗА КАРДИОНЕФРОЛОГИЈУ СРБИЈЕ - КАРНЕФ


ПРОГРАМ РАДА


ПЛАКАТ КОННГРЕСА


УТИСЦИ ПРEДAВAЧA И УЧEСНИКA O OДРЖAНOМ КOНГРEСУПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42