combine_images_980.jpg

Интернационални симпозијум колоректалне хирургије успешно завршен

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe.

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 10.5.2013. Медицински факултет, Ниш, свечани амфитеатар у анексу зграде Факултета

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваПасивно учешће - 5 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Горан Станојевић

ПРEДAВAЧИ: Академик проф. др Зоран Кривокапић, Проф. др Томас Скричка, Проф.др Ђовани Романо, Проф. др Горан Станојевић, Проф. др Мирослав Стојановић, Проф. др Владимир Ћук, Проф. др Милан Бреберина, Др Уве Видмајер, Др Мишел Милошевић, Проф. др Марек Шепковски

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Реч рак датира још од грчког филозофа Хипократа (460-370 BC) који се сматрао оцем медицине. Он је користио речи царцинос и царцимома да објасни туморе. Требало је да прође моного времена од Хипократа до постављања темеља колоректалне хирургије. Историја хирургије карцинома дебелог црева почиње са шкотским хирургом Јон Хантер-ом (1728-1793). Он је открио да се хирургијом могу излечити неки тумори. Прва објављена и успешна ресекција карцинома колона изведена је 1823. од стране Реyбард-а, али тек са открићем антибиотика и опште анестезије који су омогућили мањи периоперативни и постоперативни морбидитет и морталитет, почиње прави и истински развој ове врсте хирургије. У последњих 250 година дошло је до драматичног преокрета у терапији карцинома колона и ректума. Развој нових технологија као што су механички шивачи и минимално инвазивне технике у многоме су добринели бољем и напреднијем хируршком лечењу. У скорије време је доказано да лапароскопска техника не заостаје за отвореном методом ресекције гледано кроз онколошке резултате, а има пуно предности за пацијента и здравствени систем. У новије време хирурзи настављају да развијају минимално инвазивне технике подижући их на виши ниво, као што је сингле порт минимално инвазивна хирургија, роботика или НОТЕС (транслуминална хирургија кроз природне отворе). Терапија колоректалног карцинома је унапређена у последњих четврт века у свим сегментима од хируршког до онколошког увођењем нових цистостатика. Накад сматран неизлечивим сада се комбинованом терапијом морталитет код колоректалног карцинома од 100% смањио на мање од 4% код локално узнапредовалих тумора. Овај значајан пад је последица напредовања хируршких техника услед бољег познавања истовремено и анатомије и патологије саме болести. У циљу што бољег разумевања модерне терапије неопходно је препознавање достигнућа свих хирурга који су се прошлости бавили овим проблемом као што су Краске, Мајлс, Хартман, Мојнихан, Диксон итд.

"Изучавај прошлост да би дефинисао будућност...." Конфучије.

КOТИЗAЦИJA: 3000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 135/КМЕ

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ФЛАЈЕР СИМПОЗИЈУМА

Званични сајт симпозијума


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42