combine_images_980.jpg

Ретке болести у педијатрији-од теорије до праксе

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 15.03.2012.год, Медицински факултет Ниш, сала 164 на III спрату

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваПасивно учешће - 5 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Бојко Бјелаковић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Љиљана Шаранац, Доц. др Владислав Вукомановић, Доц. др Златко Ђурић, Доц. др Татјана Јевтовић Стоименов, Доц. др Бојко Бјелаковић, Асс. др Снежана Живановић, Асс. др. Татјана Станковић, Др Сергеј Пријић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, медицинске сестре

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Чињеница је да ретке болести у деце нису толико “ретке“ колико о њима “ретко“ мислимо. То је последица са једне стране наслеђеног уверења лекара да већина ретких болести у деcе нема добру прогнозу и са друге стране објективних тешкоћа везаних за доступност адекватне дијагностике и/или могућности савременог лечења оваквих пацијената код нас. Скорашњи велики помак у медицини и фармакологији који је везан за боље схватање етиопатогнезе ретких болести, као и увођење и дефинисање нових терапијских схема и лекова који могу у великој мери поправити квалитет и очекивану дужину живота ових пацијената, постављају нови захтев пред медицинске раднике и заједницу у целини не би ли се овим пацијентима пружила нова шанса.

Циљ овог семинара је реевалуација најновијих сазнања и савремених терапијских опција деце са најчешћим лизозомским болестима накупљања: Помпеова болест, Мукополисхаридозе и Фабријеве болест.

Поред тога семинаром ће бити обухваћене и друге ретке наследне или стечене болести у деcе (електричне болести срца, цистична фиброза и кавасакијева болест) као и тешко “препознатљиви“ клинички ентитети (септооптичка дисплазија, Вилсон-ова болест) о којима се још увек недовољно зна, а које данас имају много оптимистичнију прогнозу него раније.

КOТИЗAЦИJA: 3000,00 динара (урачунат ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, позив на број 136/КМЕ.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42