combine_images_980.jpg

52. Дани превентивне медицине

Штампа

 

Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-1550/2018-01  oд 21.05.2018. године

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 25-28. септембар 2018, Медицински факултет Универзитета у Нишу, свечани амфитеатар, амфитеатар 1 и амфитеатар 2; Амфитеатар Института за јавно здравље у Нишу.

БРОЈ БОДОВА: предавач - 15 бодова, усмена презентација - 13 бода, постер презентација - 11  бода, пасивно учешће - 10 бода

РУКОВОДИЛАЦ: проф. др Биљана Коцић

 

ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу, Институт за јавно здравље у Нишу и Актив за превентивну медицину Подружнице СЛД у Нишу

ПОКРОВИТЕЉСТВО:  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари

САЖЕТАК ПРОГРАМА:

Планирано је да буде презентовано око 200 радова.

Конгрес је једини такве врсте на Балкану, има значајан допринос у смислу окупљања свих здравствених радника из области превентивне медицине (микробиологије, паразитологије, јавног здравља, епидемиологије, здравственог васпитања, информа-тике и статистике, социјалне медицине, животне средине, здраве исхране) на једном месту, уз организовање мултидис-циплинарних округлих столова, на којима ће се разматрати проблеми, достигнућа, нови изазови и дефинисати предлози мера за будућу здравствену политику Републике Србије.

ПРВИ ПОЗИВ 1pdf  22.05.2018.
ПРОГРАМ РАДА 1pdf 26.07.2018.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42