combine_images_980.jpg

Симпозијум "Регенеративна медицина – примена ИТ и биотехнологија"

Штампа

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је програм континуиране едукације 15.11.2012. године,  одлуком број: 153-02-3563/2012-01.


Домаћи конгрес прве категорије: Регенеративна медицина – примена ИТ и биотехнологија

Време и место одржавања: 15.12.2012. Медицински факултет, Универзитет у Нишу сала А0

Број бодова: Предавач - 12 бодова, Пасивно учешће -6 бодова

Руководилац: Проф. др Стево Најман

Предавачи: Проф. др Стево Најман, Проф. др Мирослав Трајановић, Проф. др Милорад Митковић, Проф. др Миодраг Манић, Проф. др Слободан Милисављевић, Проф. др Ненад Грујовић, Проф. др Зоран Голубовић, Проф. др Драган Петровић, Доц. др Перица Васиљевић, Доц. др Драган Мишић

Профил слушалаца: Лекари, Стоматолози, Биохемичари, Фармацеути, Остали     

Котизација: 2 500,00 динара (урачунат ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, позив на број 129/КМЕ.

Сажетак: Регенеративна медицина се бави начинима како да се регенеришу или замене људске ћелије, ткива и органи да би се обновила или успоставила њихова нормална функција у телу. Један од начина је раст ткива и органа у лабораторији са циљем да се уграде у тело. Овај приступ је посебно важан када постоји проблем недостатка ткива и органа за трансплатацију. Нагли развој регенеративне медицине и ткивног инжењерства је ишао паралелно са исто тако наглим развојем рачунарских и информационих тенологија (ИТ). Оне омогућавају приступ мноштву података и њихову обраду и примену, о стању пацијента, као и знањима и искуствима из ове и сродних области медицине.

Симпозијум „Регенеративна медицина – примена ИТ и биотехнологија“ бавиће се превасходно темама везаним за регенерацију кости. Остерегенерација је парадигма за регенерацију ткива и органа и зато су принципи примене информационих технологија и биомедицинских технологија у решавању проблема регенерације, надокнаде, репарације и реконструкције кости добар темељ за упознавање целе области регенеративне медицине. Програм симпозијума је подељен на тематске блокове који се баве применом информационих технологија, описом клиничких хируршко-трауматолошких проблема, применом матичних ћелија у регенеративној медицини и применом биоматеријала типа коштаних заменика у решавању проблема губитка коштаног ткива. У програму симпозијума је 9 предавања са темама: Реверзни инжењеринг у реконструктивној медицини; Примена адитивних технологија у регенеративној медицини; Остеофиксациони материјали и рачунарска симулација њихове уградње; Производња веће количине новог коштаног ткива без и са трансплантацијом кости, на екстремитетима и у пределу зглоба кука; Биолошки потенцијали адултних стем ћелија значајни за регенеративну медицину – досадашња искуства и перспективе; Ресекције и реконструкције зида грудног коша; Коштани дефекти подколенице и њихова надокнада у клиничкој пракси и на експерименталном моделу; Примена биоматеријала у остеорегенерацији; Репарација коштаних дефеката у максилофацијалној хирургији применом наноматеријала; Репарација коштаних дефеката у максилофацијалној хирургији применом наноматеријала. Округли сто „Виртуелни коштано-зглобни систем човека и његова примена у предклиничкој и клиничкој пракси“ је замишљен као разматрање постигнутих резултата и будућих задатака у стварању вишенивојског рачунарског модела коштано-зглобног система човека који би требало да задовољи различите предклиничке и клиничке потребе. Модел датог нивоа служи за решавање једног или више проблема из клиничке праксе и праћен је одговарајућим програмским алатима за његово стварање и коришћење. Скуп ових модела чини виртуелни коштано-зглобни систем.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42