combine_images_980.jpg

Улога радиолошких метода у дијагностици плућних болести: Пулмолошка онкологија

Штампа

 

Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-489/2017-01 oд 03.03.2017.године

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 21. април 2017. године, Медицински факултет у Нишу, Свечани амфитеатар у анексу Факултета

БРОЈ БОДОВА: предавач - 8 бодова, пасивно учешће - 4 бода,усмена презентација - 7 бодова, постер презентација - 5 бодова;    0,5 бода осталим коауторима усмене презентације и постер презентације (до 3 коаутора).

РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Милан Ранчић

 

ОРГАНИЗАТОР КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др сц. Живка Ери, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
 2. Проф. др сц. Марина Петровић, Медицински факултет Крагујевац, Клиника за пулмологију, Клинички центар Крагујевац
 3. Проф. др сц. Невена Сечен, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
 4. Доц. др сц. Милан Радовић, Медицински факултет Ниш, Клиника за плућне болести, Клинички центар Ниш
 5. Доц. др сц. Дејан Ђурић, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
 6. Проф. др сц. Ружа Стевић, Медицински факултет Београд, Центар за радиологију Клиничког центра Србије, Београд
 7. Проф. др Милан Ранчић, Медицински факултет Ниш, Клиника за плућне болести, Клинички центар Ниш

ПРЕДАВАЧИ:

 1. Проф. др сц. Милан Ранчић, Медицински факултет Ниш, Клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести
 2. Проф. др сц.Бранислав Перин, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине
 3. Проф. др сц. Слађана Петровић, Медицински факултет Ниш, Клинички центар Ниш, Центар за радиологију
 4. Др Александар Бојановић, Клинички центар Ниш, Центар за радиологију
 5. Доц. др сц. Ненси Лалић, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине
 6. Доц. др сц. Далиборка Бурсаћ, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине
 7. Др сц. Даворин Радосављевић, Институт за онкологију и радиологију Републике Србије, Београд
 8. Др Марина Цекић, Клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести
 9. Ассист. др сц. Спасоје Попевић, Медицински факултет Београд, Клинички центар Србије Београд, Клиника за пулмологију
 10. Проф. др сц. Драган Стојанов, Медицински факултет Ниш, Клинички центар Ниш, Центар за радиологију
 11. Проф. др сц. Лидија Ристић, Медицински факултет Ниш, Клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести
 12. Доц. др сц. Бојан Зарић, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине
 13. Ассит. др сц. Слободанка Пена Каран, Медицински факултет Нови Сад, Институт за плућне болести Војводине

 

САЖЕТАК ПРОГРАМА:

Радиолошке методе заузимају централно место у дијагностици плућних болести. Док је стандардна радиографија плућа незаобилазна и неопходна у свакодневној пракси, развој нових метода омогућава сагледавање дијагностичких проблема на квалитативно нов начин. Информативност, поуздана аналитика, репродуцибилност, сензитивност, сигурност, јединственост и комплементарност са другим неинвазивним и инвазивним процедурама су само неке од карактеристика радиолошке методологије која актуелно представља базу пулмолошког клиничког рада.

Програм ове едукације има основни циљ да уједини и координише стручни рад пулмолога и радиолога и допринесе бољој комуникацији, разумевању и решавању дијагностичких алгоритама. Нагомилана знања са обе стране, велики и строги захтеви савремене клиничке пулмолошке праксе, развој информационе и биотехнологије, као и недовољна и неадекватна едукација чине да и поред напора обе специјалности, изостају очекивани клинички резултати. Избор тема ове едукације је рефлекс потреба лекара обе специјалности, да у оквиру стручног знања и доктринарног става, стандардизују захтеве, али и методолошке поступке, процедуре и извештаје.

Садржај едукације обухвата актуелности из области пулмолошке онкологије који се првенствено односе на брзу и ефикасну дијагностику, са посебним нагласком на особености анатомске, клиничке и радиолошке терминологије. Поред практичних савета за максимално очитавање информација стардардних метода, као што је радиографија плућа, посебно је наглашена методологија и значај процедура staginga тумора и лимфних нодуса, критеријума RECIST за евалуацију терапијског одговора, као и тешкоће и контраверзе ових алгоритама. Истакнут је значај нових метода компјутеризоване томографије за screening карцинома плућа, унапређење дијагностичких биопсија и диференцијалну дијагностику секундарних тумора у плућима. Део садржаја едукације обухвата и актуелне клиничке проблеме савремене пулмолошке онкологије, као што је збрињавање тромбоемболијских компликација, дефиниција олигометастатске прогресије болести и стандардизација извештавања и архивирања података, са становишта пулмолога и становишта радиолога.

У оквиру савремених актуелних сазнања, програм и садржај ове едукације такође има за циљ усвајање основних смерница и препорука у области радиолошке метологије у пулмолошкој онкологији.

 

КОТИЗАЦИЈА:  2 400,00 (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 181/КМЕ

ПРИJAВЉИВAЊE: ПРИJAВУ ЗА КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42