combine_images_980.jpg

50th Days of Preventive medicine International congress - 50. Дани превентивне медицине

Штампа

 

Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-509/2016-01 oд 3.3.2016. године

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 27- 30. 9. 2016. године, Медицински факултет Универзитета у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 15 бодова; Усмена презентација - 13 бодова; Постер презентација - 11 бодова; Пасивно учешће - 9 бодова;

РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Маја Николић

ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА:  Институт за јавно здравље Ниш, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Градска подружница Српског лекарског друштва Ниш

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: Лекари, стоматолози, фармацеути, медицинске сестре, здравствени техничари, санитарно еколошки инжењери

ПРОГРАМ КОНГРЕСА pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42