Јавна одбрана докторске дисертације

Штампа

 

Датум објаве: 27.09.2021

ЈАВНА ОДБРАНА

докторске дисертације под називом

ПРОЦЕНА МЕЂУСОБНЕ ЗАВИСНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СТРЕСА И ЕМОЦИОНАЛНЕИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ КОД НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

 

кандидата Мр Иванe Илић

 

заказана је за 15.10.2021. године у 11,00 часова у сали 164 Медицинског факултета у Нишу

 

пред Комисијом у саставу:

Проф. др Оливера Жикић, председник

Проф. др Јовица Јовановић, ментор и члан

Проф. др Иван Миков, члан са Медицинског факултета у Новом Саду


Датум објаве: 27.09.2021

ЈАВНА ОДБРАНА

докторске дисертације под називом

УТИЦАЈ ПОЛИМОРФИЗМА CYP2B6, GABRE ИABCB1 ГЕНА НА ФАРМАКОДИНАМИКУПРОПОФОЛА ТОКОМ ОПШТЕ АНЕСТЕЗИЈЕ КОД АБДОМИНАЛНИХ ХИСТЕРЕКТОМИЈА

 

кандидата Mр Емилија Иванов, студент ДАС-медицинске науке

 

заказана је за 07.10.2021. године у 13,00 часова у сали 164 Медицинског факултета у Нишу

 

пред Комисијом у саставу:

Проф. др Радмило Јанковић, председник

Проф. др Ивана Будић, ментор и члан

Проф. др Радмила Величковић Радовановић, члан

Проф. др Татјана Јевтовић Стоименов, члан

Проф. др Душица Симић, члан са Медицинског факултета у Београду

 

 


Датум објаве: 20.09.2021

ЈАВНА ОДБРАНА

докторске дисертације под називом

 

УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВАНТЕЛЕСНИ КРВОТОК НА СИСТЕМСКИ ИНФЛАМАТОРНИ ОДГОВОР И ФУНКЦИЈУ ТРОМБОЦИТА КОД ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СЕ ПОДВРГАВАЈУРЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈИ МИОКАРДА

 

кандидата Милана Лазаревића, студента ДАС-медицинске науке

 

заказана је за 01.10.2021. године у 12,00 часова у сали 164 Медицинског факултета у Нишу

 

пред Комисијом у саставу:

Доц. др Тања Џопалић, председник

Доц. др Милош Костић, ментор

Проф. др Горан Марјановић,члан

Проф. др Драган Милић,члан

Проф. др Данило Војводић, члан са ВМАу Београду