Извештаји и планови Центра

Штампа

 

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2020/21. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2019/20. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2018/19. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2017/18. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2016/17. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2015/16. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2014/15. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2013/14. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2011/12. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2010/11. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2009/10. годину

 

ПЛАНОВИ

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2021/22. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2020/21. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2019/20. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2018/19. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2017/18. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2016/17. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2015/16. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2014/15. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2013/14. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2012/13. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2011/12. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2010/11. годину