combine_images_980.jpg

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти, 13.03.2020.

Штампа

 

Датум објаве: 13.03.2020.

Meдицински фaкултeт Универзитета у Нишу, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештај Kомисијe за стицање звања и заснивање радног односа наставника, на основу Одлуке декана Медицинског факултета Универзитета у Нишу број 01-2837 од 12.03.2020. године, по конкурсу од 23.10.2019. године, за следећу ужу научну област:

Р. бр.

 Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за дечју хирургију и ортопедију КЦ Ниш доцент
– један извршилац
 1pdf

 

Извештаји се могу добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 30 дана од дана објављивања.

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42