combine_images_980.jpg

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти, 13.03.2020.

Штампа

 

Датум објаве: 13.03.2020.

Meдицински фaкултeт Универзитета у Нишу, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештаје Kомисија за стицање звања и заснивање радног односа наставника,на основу Oдлуке председника Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу број 11-2836 од 12.03.2020. године, по конкурсу од 03.10.2019. године, за следећe ужe научнe области:

 

 Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
2. АНАТОМИЈА доцент
– један извршилац
 1pdf
3. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш доцент
– један извршилац
 1pdf
4. ОФТАЛМОЛОГИЈА – наставна база Клиника за очне болести КЦ Ниш доцент
– један извршилац
 1pdf

 

Извештаји се могу добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 30 дана од дана објављивања.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42