Приговори и одговори Комисија на приговоре по конкурсима од 03.10.2019. године и 23.10.2019. године

Штампа

 

Датум објаве: 20.02.2020.

Медицински факултет Универзитета у Нишу објављује приговоре и одговоре Комисија на приговоре

 

УНО Приговор Одговор комисије
Болести зуба и ендодонција - претклиника-асистент-један извршилац  1pdf  1pdf

 

УНО Приговор Одговор комисије
Патолошка физиологија-сарадник у настави - два извршиоца                
 1pdf  1pdf