Информација декана о динамици одржавања седница НН већа

Штампа

У циљу боље организације рада Наставно-научног већа, на Деканском колегијуму донета је Одлука да се седнице Наставно-научног већа одржавају сваке среде у четвртој, а Одбори Наставно-научног већа у трећој недељи у месецу. 

 

Сходно томе, све молбе упућене Одборима и Наставно-научном већу морају бити достављене до краја друге недеље у текућем месецу, а оне које буду достављене након тог периода биће разматране на Одборима и седницама Наставно-научног већа у наредном месецу.

Декан Медицинског факултета у Нишу
Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић