combine_images_980.jpg

1. Седница Изборног већа у 2020. години

Штампа

 

Датум објаве: 06.02.2020.

1. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 10.02.2020. године у 13.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. 

Сазив за 1. Седницу у 2020. години и записник са 6. Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа послат је електронском поштом (факултетске адресе).

 

За ову седницу предлаже се следећи ДНЕВНИ РЕД :

1. Усвајање записника са VI седнице Изборног већа у 2019. години одржане 18.11.2019. године
2. Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлуке о образовању Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 07.12.2019. године
3. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 08.05.2019. године
4. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 08.05.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Приговор Одговор Комисије
1.1. Хирургија – наставна база Клиника за неурохирургију КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор - један извршилац  1pdf  1pdf  1pdf
 
5. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 28.06.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – наставна база Клиника за болести ува, грла и носа КЦ Ниш асистент са докторатом
– један извршилац
 1pdf
2. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш асистент
– један извршилац
 1pdf
3. ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА сарадник у настави
– један извршилац
 1pdf
4. ФИЗИОЛОГИЈА сарадник у настави
– један извршилац
 1pdf
5. СУДСКА МЕДИЦИНА – наставна база Завод за судску медицину Ниш клинички асистент
– један извршилац
 1pdf

 

6. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 03.10.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ИНФЕКТОЛОГИЈА – наставна база Клиника за инфективне болести КЦ Ниш асистент
– један извршилац
 1pdf
2. МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – вирусологија – наставна база Институт за јавно здравље Ниш асистент
– један извршилац
 1pdf
3. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш асистент
– један извршилац
 1pdf
4. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА сарадник у настави
– један извршилац
 1pdf
5. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за дигестивну хирургију КЦ Ниш клинички асистент
– један извршилац
 1pdf

 

7. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 23.10.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ИМУНОЛОГИЈА асистент
– један извршилац
 1pdf
2. ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА, АНАЛИТИКА ЛЕКОВА И ТОКСИКОЛОГИЈА сарадник у настави
– један извршилац
 1pdf
3. ФАРМАКОКИНЕТИКА И КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА сарадник у настави
– један извршилац
 1pdf

 

За ову седницу позивају се сви чланови Изборног већа (редовни професори, ванредни професори и доценти). Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа. Писмено обавештење о разлогу недоласка на седницу Изборног већа чланови Већа у обавези су да председавајућој Већа доставе преко писарнице Факултета најкасније један дан пре одржавања Седнице. Неоправдано одсуство биће санкционисано.

Моле се чланови Изборног већа да се ради евидентирања присуства седници Већa јаве Служби 15 минута пре планираног почетка седнице, у холу приземља Анекса зграде Медицинског факултета.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА ИЗБОРНОГ ВЕЋА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Гордана Коцић, продекан

 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42