combine_images_980.jpg

6. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 15.11.2019.

6. Седница Изборног већа заказана је за понедељак, 18.11.2019. године у 12.30 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета.

Сазив за 6. Седницу у 2019. години и записник са 5.Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа биће послат електронском поштом (факултетске адресе).

 

За ову седницу предлаже се следећи  ДНЕВНИ РЕД :

1. Усвајање записника са V седнице Изборног већа у 2019. години одржане 30.09.2019. године
2. Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 03.10.2019. године
3. Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 23.10.2019. године
4. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 04.04.2019. године
5. Доношење предлога одлука о избору наставника по конкурсу од 04.04.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Центар за заштиту менталног здравља КЦ Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
2. БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
3. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за кардиоваскуларне болести КЦ Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
4. ПЕДИЈАТРИЈА – наставна база Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
5. ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА доцент
– један извршилац
 1pdf
6. БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ доцент
– један извршилац
 1pdf

 

6. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 08.05.2019. године
7. Доношење предлога одлука о избору наставника по конкурсу од 08.05.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА – наставна база Центар за нуклеарну медицину КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор
– један извршилац
 1pdf
2. ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ – наставна база Институт за јавно здравље Ниш ванредни професор или редовни професор
– један извршилац
 1pdf
3. БИОХЕМИЈА доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
4. ФАРМАКОКИНЕТИКА И КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
5. БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
6. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf
7. НЕУРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за неурологију КЦ Ниш доцент или ванредни професор
– један извршилац
 1pdf

 

За ову седницу позивају се сви чланови Изборног већа (редовни професори, ванредни професори и доценти). Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа. Писмено обавештење о разлогу недоласка на седницу Изборног већа чланови Већа у обавези су да председавајућој Већа доставе преко писарнице Факултета најкасније један дан пре одржавања Седнице. Неоправдано одсуство биће санкционисано.

Моле се чланови Изборног већа да се ради евидентирања присуства седници Већa јаве Служби 15 минута пре планираног почетка седнице, у холу приземља Анекса зграде Медицинског факултета.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА ИЗБОРНОГ ВЕЋА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Гордана Коцић, продекан

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42