combine_images_980.jpg

5. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 25.09.2019.

5. Седница Изборног већа заказана је за понедељак, 30.09.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета.

Сазив за 5. седницу Изборног већа у 2019. години и записник са 4. седнице Изборног већа у 2019. години члановима већа послат је електронском поштом (факултетске адресе).

За ову седницу предлаже се следећи  ДНЕВНИ РЕД :

1. Усвајање записника са IVседнице Изборног већа у 2019. години одржане 19.06.2019. године
2. Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 28.06.2019. године
3. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 26.06.2018. године
4. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 26.06.2018. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за хематологију и клиничку имунологију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf

5. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 11.12.2018. године
6. Доношење предлога одлукa о избору наставника и доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 11.12.2018. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1.

АНАТОМИЈА

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

 1pdf
2.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за дечју хирургију и ортопедију КЦ Ниш

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

 1pdf
3.

ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
4.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
5.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
6.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за неурохирургију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
7.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА – наставна база Клиника за анестезију и интензивну терапију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
8.

ОФТАЛМОЛОГИЈА – наставна база Клиника за очне болести КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
 9.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за хематологију и клиничку имунологију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
 10.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за плућне болести КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
 11.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за гастроентерологију и хепатологију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац


1pdf
 12.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш – Клиника за реуматологију

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
 13.

ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Центар за заштиту менталног здравља КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац


1pdf

 14.

ФИЗИОЛОГИЈА

доцент – два извршиоца


1pdf
 15.

ИНФЕКТОЛОГИЈА – наставна база Клиника за инфективне болести КЦ Ниш

доцент – један извршилац

1pdf

 16.

ОФТАЛМОЛОГИЈА – наставна база Клиника за очне болести КЦ Ниш

доцент – један извршилац


1pdf
 17.

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш

доцент – један извршилац


1pdf

 18.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за хематологију и клиничку имунологију КЦ Ниш

доцент – један извршилац


 1pdf
 19.

НЕУРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за неурологију КЦ Ниш

доцент – један извршилац


 1pdf
 20.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за ендокрину хирургију и хирургију дојке КЦ Ниш

виши предавач – један извршилац

 1pdf

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje

 

Приговори

Одговор Комисије на приговоре
21. ПЕДИЈАТРИЈА – наставна база Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш  клинички асистент – два извршиоца 1pdf

1pdf

1pdf
22.

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – наставна база Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦ Ниш

клинички асистент – један извршилац

7. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 06.02.2019. године
8.  Доношење предлога одлукa о избору наставника и доношење одлуке о избору сарадника по конкурсу од 06.02.2019. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
 1.

  БИОХЕМИЈА

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

 1pdf
  2.

  ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

 1pdf
  3.

  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за гастроентерологију и хепатологију КЦ Ниш

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

 1pdf
  4. 

 ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

 1pdf
5.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш

ванредни професор или редовни професор – један извршилац

1pdf
6.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш – Клиника за рехабилитaцију

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
7.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за неурохирургију КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
8.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за кожне и полне болести КЦ Ниш

доцент или ванредни професор – један извршилац

1pdf

9.

ОРГАНСКА И МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА

доцент или ванредни професор – један извршилац

 1pdf
10.

АНАТОМИЈА

доцент или ванредни професор – један извршилац

1pdf

11.

ОФТАЛМОЛОГИЈА – наставна база Клиника за очне болести КЦ Ниш

доцент – један извршилац

 1pdf
12.

ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за урологију КЦ Ниш

сарадник у настави – један извршилац

 1pdf

9.  Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 04.04.2019. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Приговори Одговор Комисије на приговоре
1. 

ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА – ПРЕТКЛИНИКА

асистент са докторатом – један извршилац

1pdf 1pdf  1pdf
2

ИМУНОЛОГИЈА

асистент – један извршилац

1pdf   1pdf  1pdf
3.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

асистент – један извршилац

 1pdf
 4.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА

сарадник у настави – један извршилац

 1pdf
 5.

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – ПРЕТКЛИНИКА

сарадник у настави – један извршилац

1pdf 
 6.

ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА – ПРЕТКЛИНИКА

сарадник у настави – један извршилац

1pdf 

За ову седницу позивају се сви чланови Изборног већа. Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа. Писмено обавештење о разлогу недоласка на седницу Изборног већа чланови Већа у обавези су да председнику Већа доставе преко писарнице Факултета, најкасније један дан пре одржавања Седнице. Неоправдано одсуство биће санкционисано.    

Моле се чланови Изборног већа да се ради евидентирања присуства седници Већa јаве Служби 15 минута пре планираног почетка седнице, у холу приземља Анекса зграде Медицинског факултета.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић декан

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42