combine_images_980.jpg

4. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 14.06.2019.

4. Седница Изборног већа заказана је за среду 19.06.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета.

Сазив за 4. Седницу у 2019. години и записник са 3. Седнице Изборног већа у 2019. години члановима већа послат је електронском поштом (факултетске адресе). 

За ову седницу предлаже се следећи  ДНЕВНИ РЕД :

 

1. Усвајање записника са III седнице Изборног већа у 2019. години одржане 30.05.2019. године
2. Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника објављеног дана 08.05.2019. године
3. Доношење одлукa о избору сарадника по конкурсу од 06.02.2019. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за васкуларну хирургију КЦ Ниш сарадник у настави – један извршилац  1pdf
2. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за дигестивну хирургију КЦ Ниш или Клиника за ендокрину хирургију и хирургију дојке КЦ Ниш сарадник у настави – један извршилац  1pdf
3. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – ПРЕТКЛИНИКА сарадник у настави –један извршилац  1pdf
4. МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш асистент – један извршилац  1pdf
5. РАДИОЛОГИЈА – наставна база Центар за радиологију КЦ Ниш асистент – један извршилац  1pdf
6. ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ асистент – један извршилац  1pdf
7. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА – наставна база Клиника за анестезију и интензивну терапију КЦ Ниш асистент са докторатом – један извршилац  1pdf

 

4. Доношење одлукa о избору сарадника по конкурсу од 11.12.2018. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш асистент – један извршилац  1pdf
2. ФИЗИКА асистент – један извршилац  1pdf
3. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш клинички асистент – један извршилац  1pdf
4. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за дечју хирургију и ортопедију КЦ Ниш клинички асистент – један извршилац  1pdf
5. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију КЦ Ниш клинички асистент – један извршилац  1pdf
6. НЕУРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за неурологију КЦ Ниш клинички асистент – један извршилац  1pdf
7. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш клинички асистент – један извршилац  1pdf
8. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА – наставна база Центар за нуклеарну медицину КЦ Ниш клинички асистент – један извршилац  1pdf

 

За ову седницу позивају се сви чланови Изборног већа (редовни професори, ванредни професори и доценти). Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа. Писмено обавештење о разлогу недоласка на седницу Изборног већа чланови Већа у обавези су да председавајућем Већа доставе преко писарнице Факултета најкасније један дан пре одржавања Седнице. Неоправдано одсуство биће санкционисано.

Моле се чланови Изборног већа да се ради евидентирања присуства седници Већa јаве Служби 15 минута пре планираног почетка седнице, у холу приземља Анекса зграде Медицинског факултета.

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Раде Чукурановић, продекан

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42