combine_images_980.jpg

3. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа
 
 

3. Седница Изборног већа заказана је за четвртак 30.05.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета.

Сазив за 3. Седницу у 2019. години и записник са 2.Седнице Изборног већа у 2019. години члановима Већа послат je електронском поштом (факултетске адресе). 

За ову седницу предлаже се следећи ДНЕВНИ РЕД :

 

1.   Усвајање записника са II седнице Изборног већа у 2019. години одржане 18.03.2019. године
2.   Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 04.04.2019. године
3.   Доношење одлуке о образовању Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 06.02.2019. године
4.   Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 26.06.2018. године
5.   Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 26.06.2018. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Приговори Одговор Комисије на приговоре
1. НЕУРОЛОГИЈА доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf

1pdf

1pdf

1pdf

 1pdf

 

6. Доношење одлуке о избору сарадника по конкурсу од 06.10.2018. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. БИОХЕМИЈА асистент – један извршилац  1pdf

 

За ову седницу позивају се сви чланови Изборног већа (редовни професори, ванредни професори и доценти). Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа. Писмено обавештење о разлогу недоласка на седницу Изборног већа чланови Већа у обавези су да председавајућем Већа доставе преко писарнице Факултета најкасније један дан пре одржавања Седнице. Неоправдано одсуство биће санкционисано.

Моле се чланови Изборног већа да се ради евидентирања присуства седници Већa јаве Служби 15 минута пре планираног почетка седнице, у холу приземља Анекса зграде Медицинског факултета.

 

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42