combine_images_980.jpg

1. Седница Изборног већа у 2019. години

Штампа

 

Датум објаве: 07.03.2019.

1. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 11.03.2019. године у 12.00 часова у Свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 1. Седницу у 2019. години и записник са 5. Седнице Изборног већа у 2018. години члановима Већа биће послат електронском поштом (факултетске адресе).

 

За ову седницу предлаже се следећи   ДНЕВНИ РЕД :

 

  1. Усвајање записника са Vседнице Изборног већа у 2018. години одржане 26.11.2018. године
  2. Доношење предлога одлукe о именовању Kомисијe за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника објављеног дана 26.06.2018. године
  3. Доношење одлуке о образовању Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 06.10.2018. године
  4. Доношење предлога одлукa о именовању Kомисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 11.12.2018. године
  5. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 26.06.2018. године
  6. Доношење предлога одлука о избору наставника по конкурсу од 26.06.2018. године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ИНФЕКТОЛОГИЈА – наставна база Клиника за инфективне болести КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор – један извршилац  1pdf
2. ПЕДИЈАТРИЈА – наставна база Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор – један извршилац  1pdf
3. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА – наставна база Клиника за анестезију и интензивну терапију КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор – два извршиоца  1pdf
4. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – наставна база Клиника за болести ува, грла и носа КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор – један извршилац  1pdf
5. РАДИОЛОГИЈА – наставна база Центар за радиологију КЦ Ниш ванредни професор или редовни професор – један извршилац  1pdf
6. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш – Клиника за рехабилитацију доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
7. ПЕДИЈАТРИЈА – наставна база Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
8. ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Центар за заштиту менталног здравља КЦ Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
9. ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш доцент или ванредни професор – два извршиоца  1pdf1pdf
10. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
11. МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
12. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
13. АНАТОМИЈА доцент – један извршилац  1pdf
14. ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ доцент – један извршилац  1pdf
15. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК наставник страног језика – један извршилац  1pdf

 

7. Утврђивање оцена из члана 16. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у поступку избора наставника по конкурсу од 06.10.2018. године

 

8. Доношење предлога одлука о избору наставника и доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 06.10.2018. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ ванредни професор или редовни професор – један извршилац  1pdf
2. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш ванредни професор или редовни професор – један извршилац  1pdf
3. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за кардиохирургију КЦ Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
4. НЕУРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за неурологију КЦ Ниш доцент или ванредни професор – један извршилац  1pdf
5. МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш доцент – један извршилац  1pdf
6. ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА, АНАЛИТИКА ЛЕКОВА И ТОКСИКОЛОГИЈА асистент – један извршилац  1pdf
7. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш асистент – један извршилац  1pdf
8. ОНКОЛОГИЈА – наставна база Клиника за онкологију КЦ Ниш асистент – један извршилац  1pdf
9. МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – бактериологија – наставна база Институт за јавно здравље Ниш асистент – један извршилац  1pdf

 

За ову седницу позивају се сви чланови Изборног већа (редовни професори, ванредни професори и доценти). Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа. Писмено обавештење о разлогу недоласка на седницу Изборног већа чланови Већа у обавези су да председнику Већа доставе преко писарнице Факултета, најкасније један дан пре одржавања Седнице. Неоправдано одсуство биће санкционисано.

Моле се чланови Изборног већа да се ради евидентирања присуства седници Већa јаве Служби 15 минута пре планираног почетка седнице, у холу приземља Анекса зграде Медицинског факултета.

 

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42