Јавна набавка добара 16/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда: 29.07.2020. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ