Јавна набавка добара 15/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електрична енергија са потпуним снабдевањем

Рок за подношење понуда: 03.08.2020. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ