Јавна набавка добара 10/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe и чишћeњe

Рок за подношење понуда: 30.06.2020. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 25.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 25.06.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2