Јавна набавка добара 13/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Лабораторијски потрошни материјал за потребе екстерних пројеката

Рок за подношење понуда: 23.07.2020. године до 08.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 27.06.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 27.06.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 09.07.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 09.07.2020.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 09.07.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 20.07.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партије 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партије 9,11,16,18,19

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партије 9,11,16,18,19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 3,6,12,13,14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијa 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 4,5,7,10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 2,8,15,17