Јавна набавка добара 12/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Хемикалије за потребе екстерних пројеката

Рок за подношење понуда: 28.07.2020. године до 08.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 09.07.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 16.07.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 16.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 16.07.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 18.07.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 18.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 18.07.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 20.07.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 20.07.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 23.07.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 23.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 23.07.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партије 4,5,9,10,18,24,38,42,45

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партије 4,5,9,10,18,24,38,42,45

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 1,2,3,6,7,8,11,12,13,14,21,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,43,46

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 17,19,20,22

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 25,41,44

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијe 15,16,30

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партијa 37