Јавна набавка добара 08/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуда: 09.06.2020. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 01.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 01.06.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ