Јавна набавка добара 07/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Средства за одржавање хигијене и чишћење

Рок за подношење понуда: 29.05.2020. године до 11.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 1,4

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3