Јавна набавка услуга 06/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Осигурање студената

Рок за подношење понуда: 16.04.2020. године до 09.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 23.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 02.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 02.04.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ